Andehit có tác dụng với na không

Andehit và Xeton rất nhiều là những vừa lòng hóa học hữu tuy nhiên trong phân tử có chứa team chức, đối với Andehit là nhóm -CH=O còn Xeton là nhóm -C=O- liên kết trực tiếp cùng với 2 nơi bắt đầu hidro cacbon.

You watching: Andehit có tác dụng với na không


Vậy Andehit và Xeton có cách làm kết cấu ví dụ như thế nào, đặc thù chất hóa học của andehit cùng xeton tất cả gì khác cùng với các hidrocacbon khác. Chúng đươc vận dụng vào nghành nghề dịch vụ gì cùng bí quyết pha trộn Andehit - Xeton như thế nào? họ hãy cùng tò mò chi tiết qua nội dung bài viết sau đây.

A. ANDEHIT

I. Andehit - Định nghĩa, phân loại và danh pháp

1. Andehit là gì?

- Định nghĩa: Anđehit là đúng theo hóa học hữu cơ nhưng mà phân tử tất cả đội -CH=O link với gốc hiđrocacbon, với H hoặc cùng nhau.

- Công thức cấu trúc andehit: 

*

- Nhóm -CH=O là team chức andehit

 Ví dụ: H-CH=O andehit fomic hoặc metanal

CH3-CH=O andehit axetic hoặc etanal

C6H5-CH=O benzandehit

O=CH-CH=O andehit oxalic

- Công thức tổng thể của anđehit:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguim dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 - 2z; z ≤ x): thường dùng Lúc viết phản bội ứng cháy.

• CxHy(CHO)z tuyệt R(CHO)z: thường dùng Khi viết phản nghịch ứng xẩy ra sinh sống đội CHO.

• CnH2n+2-2k-z(CHO)z (k = số liên kết p + số vòng): thường được sử dụng Khi viết bội phản ứng cộng H2, cộng Br2,...

2. Phân các loại andehit

- Dựa theo cấu trúc của nơi bắt đầu hiđrocacbon, fan ta phân loại anđehit cùng xeton thành tía loại: no, không no cùng thơm.

 Ví dụ: CH3-CH=OCH3−CH=O"> ở trong một số loại anđehit no,

CH2=CH-CH=O trực thuộc loại anđehit ko no,

C6H5-CH=O nằm trong nhiều loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 trực thuộc loại xeton no,

CH3-CO-C6H5 ở trong các loại xeton thơm,...

3. Danh pháp - Cách call tên andehit

a) Tên cố gắng thế

- Tên sửa chữa thay thế = Tên hiđrocacbon tương xứng + al

b) Tên thường

- Tên thường = Anđehit + Tên axit tương ứng

Tên axit (nắm hậu tố "ic" bằng "anđehit")

* Crúc ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% call là: Fomalin hay fomon.

II. Tính chất trang bị lý, tính chất chất hóa học, điều chế cùng áp dụng Andehit

1. Tính chất thiết bị lý của andehit

- Chỉ tất cả HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Các anđehit sót lại đa số là hóa học lỏng.

- Anđehit gồm ánh sáng sôi tốt rộng Ancol tất cả cân nặng phân tử tương đương mà lại cao hơn nữa so với hidrocacbon tất cả cùng số nguyên ổn tử C vào phân tử.

2. Tính hóa chất của andehit

a) Andehit chức năng với hiđro (andehit + H2)

R(CHO)x + xH2

*
 R(CH2OH)x

* Chụ ý: Trong bội nghịch ứng của anđehit với H2: Nếu cội R bao gồm các liên kết pi thì H2 cùng vào cả các link pi đó. Phản ứng cùng với H2 chứng tỏ anđehit bao gồm tính lão hóa.

b) Andehit tác dụng cùng với AgNO3/NH3 (điện thoại tư vấn là bội nghịch ứng tcầm bạc)

 R(CHO)x + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → R(COONH4)x + xNH4NO3 + 2xAg

- Phản ứng chứng tỏ anđehit có tính khử cùng được dùng làm nhận biết anđehit.

- Riêng HCHO bao gồm phản bội ứng:

 HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

* Chụ ý: Phản ứng tổng thể nghỉ ngơi trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối cha nằm đầu mạch. Nếu có nối bố nằm tại vị trí đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị thay thế bằng Ag.

- Các điểm sáng của bội nghịch ứng tcố kỉnh gương của anđehit:

+ Nếu nAg = 2nanđehit → anđehit ở trong các loại đối kháng chức cùng không hẳn HCHO.

+ Nếu nAg = 4nanđehit → anđehit đó nằm trong loại 2 chức hoặc HCHO.

+ Nếu nAg > 2nláo lếu hợp những anđehit 1-1 chức thì hỗn hợp đó bao gồm HCHO.

+ Số nhóm CHO = nAg/2nanđehit (giả dụ trong các thành phần hỗn hợp không tồn tại HCHO).

- Một số nhiều loại chất không giống cũng có tác dụng tmê man gia bội phản ứng tgắng gương gồm:

+ HCOOH và muối bột hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 khi bội phản ứng chỉ tạo ra các hóa học vô sinh.

+ Các tạp chức tất cả chứa team chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

c) Andehit tất cả bội nghịch ứng thoái hóa (andehit + O2)

* Oxi hóa trả toàn

 CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 → xCO2 + y/2H2O

- Nếu đốt cháy anđehit cơ mà nCO2 = nH2O thì anđehit trực thuộc loại no, đơn chức, mạch hở.

 CnH2n+1CHO → (n + 1)CO2 + (n + 1)H2O

* Phản ứng lão hóa không trả toàn

 R(CHO)x + x/2O2

*
 R(COOH)x

- Đối với bài xích toán lão hóa anđehit thành axit bắt buộc chăm chú định biện pháp bảo toàn cân nặng vào quy trình giải.

d) Phản ứng cùng với Cu(OH)2 làm việc nhiệt độ cao (andehit + Cu(OH)2)

 R(CHO)x + 2xCu(OH)2↓ xanh → R(COOH)x + xCu2O↓ đỏ gạch + 2xH2O

→ Phản ứng này được dùng làm phân biệt anđehit.

* Chụ ý: Phản ứng cùng với Cu(OH)2 thường xuyên được thực hiện vào môi trường xung quanh kiềm yêu cầu có thể viết phản ứng dưới dạng:

R(CHO)x + 2xCu(OH)2 + xNaOH → R(COONa)x + xCu2O + 3xH2O

HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng đều có bội nghịch ứng này.

e) Phản ứng với dung dịch Br2 (andehit + Br2)

R(CHO)x + xBr2 + xH2O → R(COOH)x + 2xHBr

- Nếu anđehit còn tồn tại liên kết pi nghỉ ngơi nơi bắt đầu hiđrocacbon thì xảy ra mặt khác làm phản ứng cộng Br2 vào links pi kia.

3. Điều chế andehit

a) Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x + xCuO

*
 R(CHO)x + xCu + xH2­O

b) Điều chế qua ancol ko bền

- Cộng H2O vào C2H2: 

 C2H2 + H2O

*
 CH­3CHO

- Tdiệt phân este của ancol không bền thích hợp (andehit + NaOH)

CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3­CHO

- Tbỏ phân dẫn xuất 1,1-đihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số bội phản ứng sệt biệt

2CH3OH + O2 

*
2HCHO + 2H2O

CH4 + O2

*
 HCHO + H2O

2CH2=CH2 + O2

*
 2CH3CHO

4. Nhận biết Anđehit

- Tạo kết tủa sáng bóng loáng với AgNO3/NH3.

- Tạo kết tủa đỏ gạch men với Cu(OH)2 nghỉ ngơi nhiệt độ cao.

See more: Faker Dẫn Đầu Top Game Thủ Lol Số 1 Thế Giới Được Hàng Triệu Người Hâm Mộ

- Làm mất color dung dịch nước Brom.

(Riêng HCHO phản bội ứng cùng với dung dịch Brom tất cả khí CO2 thoát ra).

5. Ứng dụng của Andehit

- Fomandehit được dùng đa số để sản xuất poliphenolfomandehit (làm cho hóa học dẻo), dùng vào tổng đúng theo phẩm nhuộm, dược phđộ ẩm.

- Dung dịch 37 - 40% của fomandehit nội địa Hotline là fotháng tốt fomalin dùng làm ngâm xác động vật hoang dã, nằm trong domain authority, tẩy uế, diệt trùng...

- Axetandehit được sử dụng đa số nhằm phân phối axit axetic.

B. XETON

I. Xeton - có mang, danh pháp

1. Xeton là gì?

- Định nghĩa: Xeton là hòa hợp hóa học hữu cơ nhưng mà phân tử có đội chức -C(=O)- links trực tiếp với 2 ngulặng tử C.

- Công thức kết cấu của xeton: 

*

- Công thức tổng quát của xeton 1-1 chức bao gồm dạng: R1-CO-R2

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

CH3-CO-CH=CH2 metyl vinyl xeton

2. Danh pháp - giải pháp hotline tên xeton

a) Tên cố gắng thế

 - Tên sửa chữa thay thế = Tên hidrocacbon + số chỉ địa điểm C vào nhóm CO + on

b) Tên gốc - chức

 - Tên cội chức = Tên nơi bắt đầu R1 , R2 + xeton

 Ví dụ: CH3-CO-CH3 dimetyl xeton (axeton)

CH3-CO-C6H5 metyl phenyl xeton (axelophenon)

II. Tính hóa chất, áp dụng với pha chế Xeton

1. Tính hóa chất của Xeton

a) Phản ứng với H2/Ni, t0 sản xuất ancol bậc II: (Xeton + H2)

R1-CO-R2 + H2  R1-CHOH-R2

 

*
 + H2  

- Xeton không có phản bội ứng tcầm cố gương, không phản ứng cùng với Cu(OH)2 ngơi nghỉ nhiệt độ cao, ko làm mất màu sắc dung dịch Brom nlỗi anđehit.

b) Phản ứng cố gắng làm việc gốc hidrocacbon địa chỉ kề bên team CO: (Xeton + Br2)

CH3COCH3 + Br2 → CH3COCH2Br + HBr (gồm CH3COOH)

2. Điều chế Xeton

- Cho ancol bậc II + CuO đun nóng:

RCHOHR’ + CuO  RCOR’ + Cu + H2O

 + CuO  CH3-CO-CH3 + H2O + Cu

- Điều chế con gián tiếp qua ancol không bền:

CH3COOC(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3COCH3

- Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) nhằm phân phối axeton.

3. Ứng dụng của Xeton

- Axeton được dùng có tác dụng dung môi trong phân phối nhiều hóa chất.

- Axeton còn là một hóa học đầu nhằm tổng phù hợp các hóa học cơ học đặc biệt khác.

C. bài tập Andehit - Xeton

Bài 1 trang 203 SGK Hóa 11: Thế như thế nào là anđehit? Viết phương pháp kết cấu của các anđehit bao gồm cách làm phân tử C4H8O và hotline tên chúng.

* Lời giải bài xích 1 trang 203 SGK Hóa 11:

- Trong Công thức phân tử C4H8O đề nghị tất cả nhóm chức andehit -CH=O, đội chức này link trực tiếp cùng với ngulặng tử cacbon(1) hoặc nguyên ổn tử hiđro.

- CTCT của anđehit tất cả cách làm phân tử C4H8O là:

 CH3-CH2-CH2-CHO : Butanal

hoặc

*
 : 2 - metylpropanal

Bài 3 trang 203 SGK Hóa 11: Hoàn thành dãy chuyển hóa sau bằng những phương thơm trình hóa hoc:

 Merã → metyl clorua → metanol → metanal → axit fomic

* Lời giải bài xích 3 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Phương trình chất hóa học của hàng đưa hóa:

 CH4 + Cl2 

*
 CH3Cl + HCl

 CH3Cl + NaOH  CH3OH + NaCl

 CH3OH + CuO  HCHO + Cu + H2O

 2HCHO + O2

*
 2HCOOH

Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 1,0 ml dung dịch fomanđehit 5% và 1,0 ml dung dịch NaOH 10,0% vào ống thử, kế tiếp thêm tiếp từng giọt hỗn hợp CuSO4với lắc hồ hết cho đến lúc lộ diện kết tuả. Đun rét phần dung dịch phía bên trên, thấy có kết tủa màu đỏ gạch ốp của Cu2O. Giải phù hợp hiện tượng kỳ lạ thí nghiệm cùng viết phương thơm trình chất hóa học.

* Lời giải Bài 4 trang 203 SGK Hóa 11:

- Lúc nhỏ tuổi hỗn hợp CuSO4 vào thì gồm kết tủa xanh xuất hiện:

2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- lúc đun cho nóng phần trên ống thử bên trên ngọn lửa đèn rượu cồn thì có kết tủa đỏ gạch ốp xuất hiện:

HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2 Cu2O↓đỏ gạch + 6H2O

Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 50,0 gam hỗn hợp anđehit axetic tác dụng cùng với dung dịch AgNO3 vào NH3 (đủ) chiếm được 21,6 gam Ag kết tủa. Tính nồng đồ dùng % của anđehit axetic trong dung dịch đã sử dụng.

* Lời giải Bài 5 trang 203 SGK Hóa 11:

- Phương thơm trình bội phản ứng

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = m/M = 21,6/108 = 0,2 (mol).

- Theo PTPƯ ta có: nCH3CHO = ½nAg = ½.0,2 = 0,1 (mol).

⇒ C%CH3CHO = 

*
% = 8,8%

Bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: Cho 8,0 gam hỗn hợp nhì anđehit kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng của anđehit no, đối chọi chức, mạch hsinh hoạt tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) nhận được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định cách làm phân tử, viết cách làm kết cấu với Call thương hiệu những anđehit.

*Lời giải bài 7 trang 203 SGK Hóa 11: 

- Hotline công thức tầm thường của anđehit là: (n≥0) 

  + 2AgNO3 + 3NH3 →

*
 + 2Ag + 2NH4NO3

- Theo bài bác ra, ta có: nAg = 32,4/108 = 0,3 (mol).

- Theo PTPƯ, ta có: 

*

⇒ Khối lượng vừa đủ của andehit: 

*

*
 (vậy n=1 với n = 2)

⇒ 2 anđehit sau đó nhau là : CH3CHO (etanal) với C2H5CHO (etanal)

Bài 8 trang 204 SGK Hóa 11: Oxi hóa ko trọn vẹn etilen (có xúc tác) để pha chế anđehit axetic nhận được các thành phần hỗn hợp X. Dẫn 2,24 lít khí X (quy về đktc) vào một trong những lượng dư hỗn hợp bạc nitrat trong NH3 cho đến khi bội phản ứng trọn vẹn thấy tất cả 16,2 gam bạc kết tủa.

a. Viết pmùi hương trình hóa học của những phản bội ứng xảy ra.

b. Tính năng suất của quy trình lão hóa etilen.

* Lời giải bài bác 8 trang 204 SGK Hóa 11: 

- Phương thơm trình bội phản ứng:

 2CH2=CH2 + O2 → 2CH3CHO (1)

- Hỗn phù hợp X gồm: CH2=CH2 với CH3CHO

 CH3CHO + H2O + 2AgNO3 + 3NH3 → CH3COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (2)

- Theo bài ra, ta có: 

*
 và 
*

- Theo PTPƯ (2): nCH3CHO = (1/2)nAg = (1/2).0,15 = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (pư) = nCH3CHO = 0,075 (mol).

⇒ nCH2=CH2 (vào X) = nX - nCH3CHO = 0,1 - 0,075 = 0,025 (mol).

⇒ Hiệu suất của bội nghịch ứng: 

*
% = 75%

Bài 9 trang 204 SGK Hóa 11: Hợp chất X no, mạch hsống có tỷ lệ khối lượng C với H thứu tự bằng 66,67% và 11,11% còn lại là O. tỉ số tương đối của X đối với oxi bởi 2,25

a. Tìm cách làm phân tử của X

b. X ko chức năng cùng với dung dịch AgNO3 vào NH3 cơ mà lúc chức năng cùng với hidro có mặt X1. X1 công dụng được với natri giải pngóng hidro. Viết phương pháp cấu tạo va Điện thoại tư vấn tên của hòa hợp chất X?

* Lời giải bài 9 trang 204 SGK Hóa 11:

a) Theo bài ra, ta có: %O = 100% - %C - %H = 100% - 66,67% - 11,11% = 22,22%

- Mặt khác: dx/O2 = (Mx/32) = 2,25 ⇒ MX = 2,25.32 = 72 (g).

See more: Trang Thông Tin Điện Tử Tiếng Anh Là Gì ? Phân Loại Và Các Tính Năng Cơ Bản

- hotline phương pháp phân tử của X là CxHyOz

- Ta có tỉ số: 

*
*

⇒ Công thức đơn giản dễ dàng tuyệt nhất của X là C4H8O

- Gọi bí quyết phân tử của X là (C4H8O)n

⇒ MX = (4.12 + 8 + 16)n = 72n = 72 ⇒ n = 1

⇒ Công thức phân tử của X là C4H8O

b) X ko chức năng được với hỗn hợp AgNO3 vào NH3, khi chức năng cùng với hiđro xuất hiện X1, X1 tính năng natri giải pchờ hiđro ⇒ X là xeton

- CTCT cùng tên thường gọi của X là:

*
 : Etyl metyl xeton

Hy vọng với bài viết về tính chất chất hóa học, cách làm cấu tạo của Andehit, Xeton và bài xích tập áp dụng làm việc trên góp các em làm rõ về andehit - xeton giải pháp pha trộn cùng vận dụng những phù hợp chất này. Mọi thắc mắc cùng góp ý những em vui lòng để lại bình luận dưới bài viết nhằm daihoangde.vn ghi thừa nhận cùng hỗ trợ, chúc các em học hành tốt!


Chuyên mục: Tổng Hợp