Nếu xảy ra lỗi Lúc đang in, ví dụ nếu hết giấy hoặc kẹt giấy, thông báo khắc phục sự cố sẽ tự động xuất hiện. Thực hiện hành động thích hợp được tế bào tả vào thông báo.

Bạn đang xem: Máy in canon 6770 báo lỗi đèn cam

Khi xảy ra lỗi, đèn Chình họa báo(Alarm) nhấp nháy và mã hỗ trợ (số lỗi) xuất hiện trên màn hình máy tính. Đối với một số lỗi, đèn BẬT(ON) và đèn Chình họa báo(Alarm) nhấp nháy chuyển phiên. Kiểm tra trạng thái của các đèn và thông báo, rồi thực hiện hành động phù hợp.


Mã hỗ trợ tương ứng với số lần nhấp nháy của đèn Chình ảnh báo(Alarm)

Ví dụ nhấp nháy 2 lần:


*

(A) Nhấp nháy

(B) Tắt

Số lần nhấp nháy

Nguyên ổn nhân

Mã hỗ trợ

2 lần nhấp nháy

Máy hết giấy hoặc giấy phủ nhận vào máy.

1003

Cỡ giấy vào cài đặt in và độ lớn giấy được nạp không khớp.

2100, 2101

3 lần nhấp nháy

Ktuyệt giấy ra đã đóng.

1250

Giấy bị kẹt trong khe giấy ra.

1300

Giấy bị kẹt gần bộ vận chuyển.

1303

Giấy bị kẹt trong những lúc vẫn in hai mặt tự động.

1304

4 lần nhấp nháy

Hộp mực FINE ko được lắp để đúng cách.

1687

5 lần nhấp nháy

Hộp mực FINE chưa được lắp để.

1401

Không thể nhận dạng hộp mực FINE.

1403

Chưa lắp hộp mực thích hợp.

1485

6 lần nhấp nháy

Nắp giấy ra sẽ mở.

1202

Hộp mực FINE không được lắp đúng vị trí.

1486, 1487

8 lần nhấp nháy

Bộ thu phục mực gần đầy.

1702, 1703, 1704, 1705, 1712, 1713, 1714, 1715

9 lần nhấp nháy

Vật liệu hoặc băng bảo vệ vẫn có thể được gắn với ktuyệt chứa hộp mực FINE.

1890

10 lần nhấp nháy

Giấy đã nạp có thể không tương thích với in nhị mặt tự động.

1310

11 lần nhấp nháy

Không thể thực hiện in với cài để in hiện tại.

4103

12 lần nhấp nháy

Không thể in dữ liệu đã sai khiến.

4100

13 lần nhấp nháy

Có thể mực đã hết.

1686

14 lần nhấp nháy

Không thể nhận dạng hộp mực.

1684

15 lần nhấp nháy

Không thể nhận dạng hộp mực FINE.

1682

16 lần nhấp nháy

Hết mực.

1688

21 lần nhấp nháy

Máy ko thể phát hiện kích kích thước giấy.

2103

22 lần nhấp nháy

Máy đã phát hiện rằng giấy được nạp bị lệch sang một bên.

2102


Mã hỗ trợ tương ứng với số lần nhấp nháy chuyển phiên của đèn BẬT(ON) và đèn Cảnh báo(Alarm)

Ví dụ nhấp nháy 2 lần:


*

(A) Nhấp nháy luân phiên

(B) Tắt

Số lần nhấp nháy

Nguyên nhân

Mã hỗ trợ

2 lần nhấp nháy

Đã xảy ra lỗi máy in.

5100

7 lần nhấp nháy

Đã xảy ra lỗi máy in.

5B02, 5B03, 5B04, 5B05, 5B12, 5B13, 5B14, 5B15

10 lần nhấp nháy

Đã xảy ra lỗi cần phải sửa chữa.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Sạc Dự Phòng Arun 8400 Mah Chính Hãng, Sạc Dự Phòng Arun 8400 Mah Y39

B202, B203, B204, B205

Các trường hợp khác ngoài các trường hợp trên

Đã xảy ra lỗi máy in.

5011, 5012, 5050, 5200, 5400, 6000, 6500, 6800, 6801, 6900, 6901, 6902, 6910, 6911, 6930, 6931, 6932, 6933, 6936, 6937, 6938, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946


Khi mã hỗ trợ và thông báo hiển thị trên màn hình máy tính:

Đối với Windows: