Đăng xuất khỏi Teams

Mặc dù bạn nên duy trì đăng nhập để tiếp tục nhận được chat, thông báo, cuộc gọi đến và các hoạt động khác, nhưng đôi khi bạn có thể muốn đăng xuất khỏi Teams để sử dụng một tài khoản khác hoặc vì lý do khác.

Bạn đang xem: Cách đăng xuất microsoft teams trên máy tính

Trong Windows, macOS hoặc bản trình duyệt web của Teams, chọn ảnh hồ sơ của bạn ở đầu ứng dụng, rồi chọn Đăng xuất.

Bạn có thể đăng nhập lại bằng cách sử dụng cùng một tài khoản hoặc một tài khoản khác.

*


Lưu ý: 

Khi bạn đăng xuất khỏi thiết Teams bất kỳ thiết bị nào, thông tin liên kết với tài khoản của bạn sẽ bị loại bỏ khỏi ứng dụng Teams cho đến khi bạn đăng nhập lại. Tuy nhiên, các ứng dụng khác mà bạn sử dụng sẽ tiếp tục có quyền truy nhập vào tài khoản của bạn.

Việc đăng xuất khỏi Teams thiết bị này không giúp bạn thoát khỏi Teams các thiết bị khác của mình.


Quan trọng: Việc loại bỏ tài khoản có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm tổng thể với thiết bị cùng với các ứng dụng và dịch vụ khác. Để tạo điều kiện thuận tiện và hiệu quả, Windows và các hệ điều hành khác cho phép chia sẻ tài khoản giữa các ứng dụng khác nhau trên một thiết bị, bao Teams.


Phần sau đây mô tả cách loại bỏ tài khoản của bạn khỏi thiết bị, mặc dù có thể cần các bước bổ sung. Xem thông tin tài khoản mới nhất cho hệ điều hành của bạn.

Loại bỏ tài khoản khỏi Windows

Tài khoản cá nhân

Chọn Bắt Đầu > Cài đặt >khoản >

*
khoản email & của bạn.

Chọn tài khoản bạn muốn loại bỏ khỏi thiết bị.

Chọn Loại bỏ, rồi làm theo hướng dẫn.

Tài khoản cơ quan hoặc trường học

Chọn Bắt Đầu > Cài đặt >truy >

*
cơ quan hoặc trường học.

Chọn tài khoản bạn muốn loại bỏ khỏi thiết bị.

Chọn Ngắt kết nối rồi làm theo hướng dẫn.

Loại bỏ tài khoản khỏi macOS

Chọn Finder >Applications >Utilities > Keychain Access.

Bấm chuột phải vào tài khoản bạn muốn loại bỏ.

Chọn Xóa .

Loại bỏ tài khoản khi đang ở trong trình duyệt web


Quan trọng: Nếu bạn có nhiều tài khoản đăng nhập thông qua trình duyệt, bạn có thể được nhắc để chọn tài khoản cụ thể để đăng xuất. Trong trường hợp này, hãy đảm bảo chọn tài khoản daihoangde.vn Teams bạn.


Trong trình duyệt web, chọn ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải.

Chọn Đăng xuất.

*

Thông tin nâng cao

Đăng xuất khỏi thư daihoangde.vn Teams (Tài liệu)  

Liên kết Liên quan

Tài khoản daihoangde.vn là gì? Một tài khoản cho mọi thứ tại daihoangde.vn  


Gõ nhẹ vào Xem

*
> Cài đặt > đăng xuất.

Xem thêm: Bị Chậm Kinh 1 Ngày Liệu Có Thai Không, Bị Chậm Kinh Bao Nhiêu Ngày Thì Có Thai

Bạn sẽ có thể đăng nhập sau bằng cùng một tài khoản hoặc thông tin xác thực khác.


*
*
*

Bạn cần thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia daihoangde.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Thank you! Any additional feedback? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
daihoangde.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © daihoangde.vn 2022