A. Cách đánh số trang trong word 2010, 2013 từ trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ

Sở dĩ việc cách đánh số trang trong word 2010 luôn được tìm hiểu vì hiện nay word đang được rất nhiều người sử dụng để soạn thảo văn bản, viết tài liệu học tập, tài liệu nghiên cứu đề tài…. Với mật độ sử dụng nhiều, văn bản trong word thì dài khiến cho nhiều bạn phải lo lắng không biết tìm dữ liệu từ đâu, đánh dấu văn bản ra sau.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

4 cách đánh số trang trong word 2010, 2013 theo ý muốn từ trang đầu tiên hoặc trang bất kỳ


In tất cả các trang lẻ trước bằng cách nhập từ le vào, sau đó lật giấy lại in trang chẵn bằng cách nhập từ chẵn. Còn nhiều cách đánh số trang trong word 2010 khác nữa, mình sẽ cập nhật sau…