Trong quá trình cài đặt và sử dụng các loại lắp thêm in, bọn họ đã cài những driver của các loại thứ in vào vật dụng tính điều này khiến tạo ra những lỗi cho máy in của bọn chúng ta. Vì vậy, họ phải gỡ bỏ sạch hoàn toàn máy in trong laptop và triển khai cài lại driver cho máy in nhằm chúng rất có thể trở lại hoạt động bình thường.

Bạn đang xem: Cách gỡ bỏ hoàn toàn driver máy in

Để gỡ bỏ sạch hoàn toàn máy in thoát khỏi máy tính, họ thực hiện quá trình như sau:

Bước 01:

Vào Start, tìm với chạy chương trình Command Prompt với quyền Administrator

*

Bước 02:

Màn hình lịch trình cmd hiện ra, nhập printui /s /t2

*

Hộp thoại Print vps Properties hiện ra, chọn máy in phải gỡ vứt và Remove

*

Nếu ko được thì chuyển qua bước tiếp theo.

Bước 03:

Vào Start --> Nhập và chọn Services

*

Hộp thoại Services xuất hiện, chọn Print Spooler

*

Stop services Print Spooler

*

Bước 04:

Truy cập C:WindowsSystem32spoolPRINTERS xóa hết tài liệu trong thư mục này.

Bước 05:

Start services Print Spooler

*

Bước 06:

Vào Control PanelHardware và SoundDevices and Printers

Chuột đề xuất vào vật dụng in bắt buộc xóa chọn Remove Device

*

Bước 07: quay trở về bước 02 để gỡ quăng quật driver đồ vật in.

Xem thêm: Gộp Văn Bản Trong Word, Ghép Các File Word Lại Với Nhau, Gộp Văn Bản Trong Word, Ghép Nhiều File Với Nhau

Bước 08: thiết đặt lại lắp thêm in tự đầu.

Chi tiết công việc thực hiện mời bạn xem trong đoạn phim sau:

Chúc chúng ta thành công!!!