Excel cho daihoangde.vn 365 Excel cho web Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Nếu bạn cần tìm tỷ lệ phần trăm của một tổng hoặc tìm phần trăm thay đổi giữa hai số, bạn có thể tìm hiểu thêm trong bài viết tính tỷ lệ phần trăm.

Bạn đang xem: Cách tính giảm giá trong excel


Thay đổi số tiền bằng một tỷ lệ phần trăm

Hãy nói rằng bạn cần phải giảm — hoặc muốn tăng — chi phí thực phẩm hàng tuần của bạn bằng 25%. Để tính toán số tiền, hãy dùng công thức trừ hoặc thêm tỷ lệ phần trăm.

Trong ví dụ này, chúng tôi đặt cột B để chứa số tiền hiện đang chi và cột C là tỷ lệ phần trăm để giảm số lượng đó. Đây là một công thức bạn có thể nhập vào ô D2 để thực hiện điều này:

=B2*(1-C2)

Trong công thức này, 1 tương đương với 100%. Giá trị bên trong dấu ngoặc đơn tính toán đầu tiên, do đó, giá trị C2 của C2 đã được trừ từ 1, để cho chúng tôi 75%. Kết quả là nhân với B2 để lấy kết quả của 56,25 cho tuần 1.

*
 

Để sao công thức trong ô D2 xuống các ô khác trong cột, hãy bấm đúp vào hộp vuông nhỏ màu xanh ở góc dưới bên phải của ô D2. Bạn sẽ nhận được kết quả trong tất cả các ô khác mà không cần nhập lại hoặc sao chép và dán công thức.

Để tăng số lượng bằng 25%, chỉ cần thay thế dấu + trong công thức trong ô D2 đăng nhập thành dấu trừ (-):

=B2*(1+C2)

Sau đó bấm đúp vào núm điều khiển điền lại.


WindowsWeb

Nhân toàn bộ một cột số với một tỷ lệ phần trăm

Hãy xem xét một bảng ví dụ như một trong hình, trong đó chúng ta có một vài số để nhân với 15 phần trăm. Ngay cả khi cột có 100 hoặc 1.000 ô dữ liệu, Excel vẫn có thể xử lý nó trong một vài bước.

*

Sau đây là cách thực hiện:

Nhập các số mà bạn muốn nhân với 15% vào một cột.

Trong một ô trống, hãy nhập tỷ lệ phần trăm của 15% (hoặc 0,15), rồi sao chép số đó bằng cách nhấn Ctrl-C.

Chọn phạm vi ô A1: A5 (bằng cách kéo xuống cột).

Bấm chuột phải vào vùng chọn ô, rồi bấm dán đặc biệt (không bấm vào mũi tên bên cạnh dán đặc biệt).

*

Bấm giá trị > Multiply, rồi bấm OK.

Kết quả là tất cả các số đều được nhân với 15%.

*
 


Mẹo: Bạn cũng có thể nhân cột để trừ đi một tỷ lệ phần trăm. Để trừ 15%, hãy thêm dấu tiêu cực vào trước phần trăm và trừ phần trăm từ 1, bằng cách dùng công thức = 1-n%, trong đó n là tỷ lệ phần trăm. Để trừ 15%, hãy dùng = 1-15% làm công thức.


Nhân toàn bộ một cột số với một tỷ lệ phần trăm

Trong ví dụ này, chúng tôi chỉ có một vài số để nhân với 15 phần trăm. Ngay cả khi cột có 100 hoặc 1000 ô dữ liệu, Excel dành cho web vẫn có thể xử lý nó trong một vài bước. Đây là cách thực hiện:

*

Nhập = a2 * $C $2 trong ô B2. (Hãy nhớ bao gồm ký hiệu $ trước C và trước 2 trong công thức.)

Ký hiệu $ làm cho tham chiếu tới C2 tuyệt đối, điều này có nghĩa là khi bạn sao chép công thức sang một ô khác, tham chiếu sẽ luôn là ô C2. Nếu bạn không sử dụng $ ký hiệu trong công thức và bạn đã kéo công thức xuống đến ô B3, Excel dành cho web sẽ thay đổi công thức thành = A3 * C3, vốn sẽ không hoạt động, vì không có giá trị nào trong C3.

Kéo công thức trong B2 xuống đến các ô khác trong cột B.

Xem thêm: Độ Phân Giải Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Độ Phân Giải


Mẹo:  Bạn cũng có thể nhân cột để trừ đi một tỷ lệ phần trăm. Để trừ 15%, hãy thêm dấu trừ vào trước tỷ lệ phần trăm, và lấy 1 trừ đi tỷ lệ phần trăm, bằng cách dùng công thức =1-n%, trong đó n là tỷ lệ phần trăm. Như vậy, để trừ 15%, hãy dùng =1-15% như công thức.