Cách tính số thuế gtgt được hoàn

HomeThư viện Thuế GTGT Cách tính tỷ lệ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu Đơn giản – Chuẩn xác

Doanh nghiệp bạn gồm hàng hóa xuất khẩu được trả thuế giá trị gia tăng (GTGT) nhưng chưa chắc chắn đơn vị bao gồm đủ điều kiện hoặc lo lắng không biết phải chuẩn bị hồ sơ những gì để được trả thuế GTGT. Hiểu điều đó, kỳ này IACHN viết bài xích bỏ ra sẻ bỏ ra tiết phương pháp tính tỷ lệ hoàn thuế GTGT mặt hàng xuất khẩu.

You watching: Cách tính số thuế gtgt được hoàn

Nội dung chính:

Các đối tượng hoàn thuế GTGT đối với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩuCách tính tỷ lệ trả thuế xuất khẩuĐiều kiện và hồ sơ hoàn thuế GTGT

*

1.Các đối tượng hoàn thuế GTGT đối với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Theo tiết 4, điều 2 thông tư này quy định cụ thể như sau:

“4. Hoàn thuế đối với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

a) Cơ sở sale trong tháng (đối với trường hợp kê knhì theo tháng), quý (đối với trường hợp kê knhị theo quý) bao gồm hàng hóa, dịch vụ xuất khẩubao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu vực phi thuế quan; sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước kế bên,tất cả số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồngt trở lên thì được hoàn thuế giá bán trị gia tăng theo mon, quý; trường hợp vào tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ trong tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh vào tháng/quý vừa gồm mặt hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có sản phẩm hoá, dịch vụtiêu thụ nội địathì cơ sở gớm doanhphải hạch tân oán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng mang lại sản xuất kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp ko hạch toán riêng được thì số thuếgiá chỉ trị gia tăng đầu vào của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa lệch giá của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bên trên tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ của những kỳ knhị thuế giá bán trị gia tăng tính từ kỳ knhị thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị trả thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng rẽ được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở marketing được trả thuế mang đến sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được trả của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt thừa lệch giá của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Đối tượng được hoàn thuế vào một số trường hợp xuất khẩu như sau: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở bao gồm sản phẩm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu; đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng xây dựng ở nước ngoại trừ, là doanh nghiệp gồm sản phẩm & hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng xây dựng ở nước ngoài; đối với sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở marketing có sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

b)Cơ sở khiếp doanhkhôngđượchoàn thuế giá chỉ trị gia tăng đối vớitrường hợp: Hàng hóa nhập khẩusau đóxuất khẩu nhưng hàng hóa xuất khẩu đó ko thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan tiền theo quy định của pháp luật về hải quan; sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu ko thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan tiền theo quy định của pháp luật về hải quan

Như vậy, căn cứ vào quy định trên:

Cơ sở sale tất cả hàng hóa dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp Doanh nghiệp tất cả Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào quần thể phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, nhưng vào thời điểm tháng ( đối với trường hợp kê knhì theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) tất cả số thuế giá chỉ trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá chỉ trị gia tăng theo mon, quý.Nếu số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ không nhiều hơn 300 triệu đồng thì được chuyển khấu trừ trong tháng, quý tiếp theo.Nếu Cơ sở sale vào tháng/quý vừa gồm sản phẩm hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa tất cả mặt hàng hoá, dịch vụtiêu thụ nội địathì số thuế GTGT đầu vào của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở marketing được hoàn thuế mang đến hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và số thuế GTGT được hoàn của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ko vượt vượt doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.Trong trường hợp Cơ sở kinh doanh ko hạch toán thù riêng biệt được số thuế GTGT đầu vào sử dụng mang lại sản xuất kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, thì số thuế này được xác định theo tỷ lệ giữa lợi nhuận của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng lợi nhuận sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của các kỳ knhì thuế giá bán trị gia tăng tính từ kỳ knhì thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Đối tượng được hoàn thuế vào một số trường hợp xuất khẩu cụ thể như sau:

Là cơ sở marketing gồm sản phẩm & hàng hóa ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu.Là cơ sở cam kết hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước không tính đối với gia công chuyển tiếp.Là cơ sở marketing gồm hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng xây dựng ở nước bên cạnh đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoại trừ.Là cơ sở kinh doanh bao gồm hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.

Cơ sở gớm doanhkhôngđượchoàn thuế giá trị gia tăng đối vớitrường hợp:

Hàng hóa nhập khẩusau đóxuất khẩu mà sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan lại theo quy định của pháp luật về hải quan liêu.Hàng hóa xuất khẩu ko thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan liêu theo quy định của pháp luật về hải quan.

See more: Chỉ Số Iq Cao Nhất Thế Giới Là Bao Nhiêu, Top 10 Người Có Chỉ Số Iq Cao Nhất Thế Giới

2. Cách tính tỷ lệ trả thuế GTGT mặt hàng xuất khẩu

Để dễ hình dung, mời bạn đọc quan sát và theo dõi Ví dụ sau:

shop A kê khai thuế theo tháng vừa xuất khẩu mặt mặt hàng X cùng gồm bán hàng hóa vào nước; công ty đã trả thuế đến thời điểm tháng 05/2018. Hiện tại cửa hàng xin hoàn thuế GTGT đến hết T7/2018.

Giá trị VAT còn được khấu trừ tại tờ khai mon 5 là: 15.310.879 đ.

Doanh thu bán vào nước chịu thuế VAT 10%.

Kỳ kê khai

Tổng doanh thuDoanh thu Xuất khẩuDoanh thu nội địaVAT Vào

VAT Ra

VAT đầu kỳ

15.310.879

T6/20181.835.592.264

1.576.829.159

358.763.105

197.653.421

35.876.311

T7/2018 2.167.307.441

1.879.654.321

387.653.120

200.156.789

38.765.312

Tổng

4.002.899.705

3.456.483.480

746.416.225

413.121.089

74.641.623

Thuế GTGT đầu vào của hàng xuất khẩu là: (3.456.483.480 / 4.002.899.705) x 413.121.089 = 339.752.628 đ

Thuế GTGT mặt hàng nội địa phải nộp là: 74.641.623 – ( 413.121.089 – 339.752.628) = 1.273.161đ

Thuế GTGT được trả là : 339.752.628 – 1.273.161 = 338.479.467 đ

(Số thuế GTGT được trả thỏa mãn lớn hơn 300 triệu cùng nhỏ hơn 10% Doanh thu mặt hàng xuất khẩu vào kỳ ( 345.648.348 ) )

3. Điều kiện và hồ sơ trả thuế GTGT hàng xuất khẩu

a) Điều kiện trả thuế GTGT

Các cơ sở marketing, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải gồm các điều kiện sau:

– Là Cơ sở marketing nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệphoặc giấy phxay đầu tư (giấy phnghiền hành nghề)hoặc quyết định thành lập của cơ quan tất cả thẩm quyền,bao gồm bé dấu theo đúng quy định của pháp luật,lậpvà lưu giữ sổkế toán thù, chứng từ kế toán thù theo quy định của pháp luật về kế toán;

– Và có tài năng khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở sale.

Cáctrường hợp cơ sở sale đã kê knhị đề nghị trả thuế bên trên Tờ knhì thuế GTGT thì ko được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp sau.

b) Thủ tục hoàn thuế GTGT.

Doanh nghiệp được gửi hồ sơ trả thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan liêu thuế hoặc gửi qua đường bưu chủ yếu.

See more: Thuốc Nam Trị Rối Loạn Tiền Đình Hiệu Quả Không Cần Dùng Thuốc

Hồ sơ trả thuế giá bán trị gia tăng gồm:

Và bổ sung hoàn thiện những bộ hồ sơ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu để được trả thuế theo quy định tại định tại Điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC như sau:

Hợp đồng bán sản phẩm hóa, gia công sản phẩm & hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ mang đến tổ chức, cá thể nước ngoại trừ.Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu là hợp đồng ủy thác xuất khẩu với biên bản thanh khô lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu (trường hợp đã kết thúc hợp đồng) hoặc biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa mặt ủy thác xuất khẩu và bên nhận ủy thác xuất khẩu bao gồm ghi rõ: số lượng, chủng loại sản phẩm, giá chỉ trị mặt hàng ủy thác đã xuất khẩu; số, ngày hợp đồng xuất khẩu của mặt nhận ủy thác xuất khẩu cam kết với nước ngoài; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ tkhô cứng tân oán qua ngân hàng với nước bên cạnh của bên nhận ủy thác xuất khẩu; số, ngày, số tiền ghi trên chứng từ thanh toán của mặt nhận ủy thác xuất khẩu thanh tân oán mang đến mặt ủy thác xuất khẩu; số, ngày tờ knhì hải quan liêu hàng hóa xuất khẩu của bên nhận ủy thác xuất khẩu.Tờ knhì hải quan tiền đối với hàng hóa xuất khẩu đã làm cho xong xuôi thủ tục hải quan lại theo hướng dẫn của Bộ Tài bao gồm về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cùng quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.( trừ trường hợp ko yêu thương cầu tờ khai hải quan liêu theo quy định khoản 2 Điều 16 TT219/2013-TT-BTC).Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải tkhô giòn toán thù qua ngân hàng.Hóa đơn thương mại.( Ngày xác định lợi nhuận xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận trả tất thủ tục hải quan tiền trên tờ knhị hải quan).

Trên đây là phương pháp tính tỷ lệ trả thuế GTGT mặt hàng xuất khẩu Chính xác cho những Doanh nghiệp. Nếu còn bất cứ thắc mắc như thế nào khác, sung sướng liên hệ Big House để được tư vấn chi tiết hơn!