Công thức tính diện tích hình vuông và bài tập có lời giải

Toán Tiểu học: Công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp các em học sinh xem thêm, hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình tròn trụ, hình tam giác, hình vuông vắn, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón..Nhờ kia, sẽ biết phương pháp áp dụng vào bài xích tập xuất sắc rộng, để ngày càng học xuất sắc môn Toán thù. Vậy mời những em thuộc theo dõi câu chữ chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây của daihoangde.vn:

Tổng đúng theo công thức tính diện tích S, chu vi, thể tích các hình toán Tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhậtCông thức tính chu vi Hình chữ nhậtCông thức tính diện tích S Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuôngCông thức tính diện tích S Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hànhCông thức tính chu vi Hình bình hànhCông thức tính diện tích S Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoiCông thức tính chu vi Hình thoiCông thức tính diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích S Hình tam giácCông thức tính chu vi Hình tam giácCông thức tính diện tích Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích Hình thangCông thức tính chu vi hình thangCông thức tính diện tích hình thang7. Tính chu vi, diện tích S hình trònCông thức tính chu vi hình trònCông thức tính diện tích hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích S bao quanh hình lập phươngTính diện tích toàn phần hình lập phươngTính thể tích hình lập phương9. Tính diện tích S, thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhậtTính diện tích S toàn phần hình hộp chữ nhậtTính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nónCông thức tính diện tích bao bọc hình nónCông thức tính diện tích toàn phần hình nónCông thức tính thể tích hình nón11. Tính diện tích S, thể tích hình trụCông thức tính diện tích bao bọc hình trụCông thức tính diện tích S toàn phần hình trụCông thức tính thể tích hình trụ

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: Phường. = (a + b) x 2.Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta đem chiều lâu năm cộng chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).Mnghỉ ngơi rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp mang nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.

You watching: Công thức tính diện tích hình vuông và bài tập có lời giải


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.Muốn tính diện tích hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng lớn (cùng một đơn vị chức năng đo).Msinh hoạt rộng: Biết DT tra cứu cạnh bằng phương pháp đem DT phân tách cạnh sẽ biết.

Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P. = a x 4Muốn tính chu vi hình vuông vắn, ta rước độ nhiều năm một cạnh nhân với 4.Msinh sống rộng: Nếu biết chu vi hình vuông vắn, để search cạnh hình vuông vắn ta đem chu vi hình vuông chia 4.

Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.Muốn nắn tính diện tích S hình vuông vắn, ta lấy độ lâu năm một cạnh nhân với bao gồm nó.Msống rộng: Nếu biết diện tích hình vuông vắn, ta hoàn toàn có thể kiếm tìm cạnh hình vuông bằng cách nhđộ ẩm.

3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: Phường = (a + b) x 2Muốn nắn tính chu vi hình bình hành, ta rước tổng hai cạnh kề nhân cùng với 2 (và một đơn vị chức năng đo).Msinh sống rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp đem nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.

Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x hMuốn nắn tính diện tích S hình bình hành, ta rước độ lâu năm đáy nhân cùng với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).Mlàm việc rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta có thể tính:Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích S Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P.. = a x 4Muốn nắn tính chu vi hình thoi, ta rước độ lâu năm cạnh hình thoi nhân cùng với 4.Msống rộng: Nếu biết chu vi hình thoi, để kiếm tìm cạnh hình thoi ta đem chu vi chia 4.

Công thức tính diện tích S Hình thoi

Công thức: S =
*
Muốn tính diện tích S hình thoi, ta rước tích độ dài hai đường chéo cánh phân tách đến 2 (và một đơn vị chức năng đo).

5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + cMuốn tính chu vi hình tam giác, ta mang độ dài 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).Mlàm việc rộng: Nếu biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tìm kiếm cạnh còn lại bằng cách mang chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Công thức tính diện tích S Hình tam giác

Công thức: S =
*
Muốn tính diện tích S hình tam giác, ta đem độ dài đáy nhân cùng với độ cao rồi chia mang đến 2 (và một đơn vị đo).Msinh sống rộng: Nếu ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + dMuốn nắn tính chu vi hình thang, ta đem độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).Mở rộng: Nếu biết chu vi hình thang và độ dài 3 cạnh, ta hoàn toàn có thể tra cứu cạnh còn lại bằng cách rước chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).

Công thức tính diện tích S hình thang

Công thức: S =
*
Muốn nắn tính diện tích hình thang, ta mang tổng độ dài hai lòng nhân với chiều cao rồi rước phân tách đến 2 (và một đơn vị đo).Mở rộng: Nếu biết diện tích S hình thang, ta rất có thể tínhChiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14Muốn tính chu vi hình tròn, ta đem 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân với 3,14).Mnghỉ ngơi rộng: Nếu biết chu vi hình trụ, ta có thể tính:Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14Muốn tính diện tích hình tròn, ta rước buôn bán gớm nhân cùng với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.

Tính diện tích S bao phủ hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4Muốn nắn tính diện tích bao quanh, ta lấy diện tích S một mặt của hình lập phương thơm nhân với 4.

Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6Muốn tính diện tích bao quanh, ta lấy diện tích 1 mặt của hình lập pmùi hương nhân cùng với 6.

See more: 1 Trung Tâm Bảo Hành Htc Tại Hồ Chí Minh, Trung Tâm Bảo Hành Sản Phẩm Htc Trên Toàn Quốc


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x aMuốn nắn tính thể tích hình lập pmùi hương, ta rước cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.

Tính diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = P.. x cMuốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi dưới đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta mang diện tích S bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật cộng cùng với gấp đôi diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).

Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x cMuốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta rước chiều rài nhân cùng với chiều rộng lớn rồi nhân với độ cao (và một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích bao phủ hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được xác định bởi tích của hằng số Pi (π) nhân cùng với nửa đường kính lòng hình nón (r) nhân cùng với con đường sinch hình nón (l). Đường sinch hoàn toàn có thể là 1 trong những mặt đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Với hình nón thì con đường sinh tất cả chiều dài từ bỏ mép của vòng tròn mang lại đỉnh của hình nón.
*
Trong đó:Sxq: là cam kết hiệu diện tích bao bọc hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị dao động là 3,14r: Bán kính mặt dưới hình nón và bằng đường kính phân tách 2 (r = d/2).l: mặt đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích S toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bởi diện tích S xung quanh hình nón cộng với diện tích dưới mặt đáy hình nón. Vì diện tích S mặt dưới là hình tròn yêu cầu vận dụng phương pháp tính diện tích S hình trụ là Sđ = π.r.r.
*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng cách làm sau:
*
Trong đó:V: Ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: Bán kính hình tròn lòng.

See more: Những Nước Đông Dân Nhất Thế Giới ? Trên Thế Giới Có Bao Nhiêu Người?

h: là con đường cao hạ trường đoản cú đỉnh xuống trọng điểm đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích bao quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x hTrong đó:r: nửa đường kính hình trụh: độ cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích S toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)Trong đó:r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích bao phủ hình trụ2 x π x r2: diện tích của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x hTrong đó:r: nửa đường kính hình trụh: độ cao hình trụ

Chuyên mục: Tổng Hợp