Năm 2021, trường Đại học tập Tây Nguyên ổn dự loài kiến có 3340 chỉ tiêu, tuyển sinch theo  theo bốn hướng thức. Điểm sàn các ngành ngoại trừ sư phạm năm 2021 của ngôi trường dựa vào kết quả Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông xê dịch từ bỏ 15 mang đến 16 điểm tùy từng ngành.

Điểm chuẩn Đại học tập Tây Ngulặng năm 2021 đã công bố ngày 15/9, coi chi tiết bên dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học tây nguyên năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Tây Ngulặng năm 2021

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Tây Nguim năm 2021 đúng đắn tốt nhất tức thì sau khoản thời gian ngôi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh đồng ý Đại Học Tây Ngulặng năm 2021

Chú ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7720101 Y đa khoa B00 26
2 7720301 Điều Dưỡng B00 21.5
3 7720601 KT xét nghiệm y học B00 22.5
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; A02; B00 22.8
5 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; C01 19
6 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 trăng tròn.25
7 7140213 Sư phạm Sinc học A02; B00; B03; B08 19
8 7140202 GD Tiểu học A00; C00; C03 25.85
9 7140202JR GD Tiểu học Tiếng Jrai A00; C00; D01 19
10 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20 22
11 7140205 Giáo dục đào tạo Chính trị C00; C19; D01; D66 23
12 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 25
13 7140201 Giáo dục đào tạo Mầm non M01; M09 22.35
14 7140206 Giáo dục Thể chất T01; T20 18
15 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 21.25
16 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 15
17 7229030 Văn học C00; C19; C20 15
18 7310101 Kinh tế A00; A01; D01; D07 19
19 7310105 Kinh tế phân phát triển A00; A01; D01; D07 15
20 7620115 Kinc tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 15
21 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D07 21
22 7340121 Kinc doanh thương thơm mại A00; A01; D01; D07 15
23 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 19.5
24 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 17.5
25 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 15
26 7510406 Công nghệ KT Môi trường A00; A02; B00; B08 15
27 7420101 Sinch học A02; B00; B03; B08 15
28 7420201 Công nghệ sinc học A00; A02; B00; B08 15
29 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 15
30 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 15
31 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 15
32 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 15
33 7850103 Quản lý đất đai A00; A01; A02; B00 15
34 7620105 Chăn uống nuôi A02; B00; B08; D13 15
35 7640101 Thú y A02; B00; B08; D13 15
Học sinch xem xét, để gia công làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinch coi mã ngành, tên ngành, kân hận xét tuyển năm 2021 trên trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Điều dưỡng B00 25.5 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 6.5 trsinh hoạt lên
2 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 25.5 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt nhiều loại Khá hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 6.5 trlàm việc lên
3 7140209 Sư phạm Tân oán học A00; A01; A02; B00 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt các loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trsinh hoạt lên
4 7140211 Sư phạm Vật lí A00; A01; A02; C01 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét giỏi nghiệp đạt 8.0 trlàm việc lên
5 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trsinh hoạt lên
6 7140213 Sư phạm Sinch học A02; B00; B03; B08 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét giỏi nghiệp đạt 8.0 trlàm việc lên
7 7140202 Giáo dục đào tạo Tiểu học A00; C00; C03 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét giỏi nghiệp đạt 8.0 trngơi nghỉ lên
8 7140202JR GD Tiểu học Tiếng Jrai A00; C00; D01 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét giỏi nghiệp đạt 8.0 trlàm việc lên
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; C19; C20 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt nhiều loại Giỏi hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 8.0 trsinh sống lên
10 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01; D14; D15; D66 25 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 8.0 trngơi nghỉ lên
11 7140205 Giáo dục Chính trị C00; C19; D01; D66 23 Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt một số loại Giỏi hoặc Điểm xét xuất sắc nghiệp đạt 8.0 trsống lên
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D66 18 Đợt 1, Điều kiện: Điểm trung bình môn Tiếng Anh đạt 6,0 trsinh sống lên
13 7229001 Triết học C00; C19; D01; D66 18 Đợt 1
14 7229030 Văn uống học C00; C19; C20 18 Đợt 1
15 7310101 Kinc tế A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
16 7310105 Kinch tế phạt triển A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
17 7620115 Kinch tế nông nghiệp A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
18 7340101 Quản trị tởm doanh A00; A01; D01; D07 21 Đợt 1
19 7340121 Kinch doanh tmùi hương mại A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
20 7340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
21 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18 Đợt 1
22 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 18 Đợt 1
23 7510406 Công nghệ KT Môi trường A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
24 7420101 Sinc học A02; B00; B03; B08 18 Đợt 1
25 7420201 Công nghệ sinch học A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
26 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
27 7620110 Khoa học cây trồng A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
28 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
29 7620205 Lâm sinh A00; A02; B00; B08 18 Đợt 1
30 7850103 Quản lí đất đai A00; A01; A02; B00 18 Đợt 1
31 7620105 Chăn uống nuôi A02; B00; B08; D13 18 Đợt 1
32 7640101 Trúc y A02; B00; B08; D13 18 Đợt 1
Học sinc lưu ý, để triển khai làm hồ sơ đúng chuẩn thí sinch coi mã ngành, thương hiệu ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 trên đây
STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa 895
2 7720301 Điều dưỡng 700
3 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 700
4 7310101 Kinch tế 600
5 7310105 Kinh tế vạc triển 600
6 7340101 Quản trị tởm doanh 600
7 7340121 Kinh doanh tmùi hương mại 600
8 7340201 Tài chính – Ngân hàng 600
9 7340301 Kế toán 600
10 7620115 Kinch tế nông nghiệp 600
11 7140201 Giáo dục Mầm non 700
12 7140206 Giáo dục Thể chất 600
13 7140202 Giáo dục Tiểu học 700
14 7140202JR Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai 700
15 7140217 Sư phạm Ngữ văn 700
16 7229030 Văn uống học 600
17 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 700
18 7220201 Ngôn ngữ Anh 600
19 7140209 Sư phạm Toán học 700
20 7140211 Sư phạm Vật lý 700
21 7140212 Sư phạm Hóa học 700
22 7140213 Sư phạm Sinc học 700
23 7420101 Sinc học 600
24 7420201 Công nghệ sinc học 600
25 7480201 Công nghệ thông tin 600
26 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường 600
27 7620110 Khoa học cây trồng 600
28 7620112 Bảo vệ thực vật 600
29 7620205 Lâm sinh 600
30 7540101 Công nghệ thực phẩm 600
31 7850103 Quản lí đất đai 600
32 7620105 Chnạp năng lượng nuôi 600
33 7640101 Thú y 600
34 7229001 Triết học 600
35 7140205 Giáo dục Chính trị 700
Học sinch chú ý, để gia công hồ sơ đúng mực thí sinch xem mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển chọn năm 2021 trên trên đây
Xét điểm thi THPT Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL

Cliông xã nhằm tđắm đuối gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm:

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021

Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update chấm dứt dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Tây Nguim năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Tay Nguyen 2021 đúng đắn tốt nhất bên trên daihoangde.vn