Công cha điểm tuyển chọn sinc vào lớp 10 trên tỉnh giấc Quảng Ngãi năm 2021. Điểm thi tuyển chọn sinh lớp 10 THPT Tỉnh Quảng Ngãi tiên tiến nhất 2021 được cập nhập trên TopQuangNtua.vn

*
*

Nắm được điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 để giúp các bạn học sinh bao gồm chọn lựa phù hợp với năng lượng học tập để tuyển lựa nguyện vọng thi vào lớp 10 tốt nhất có thể. Sau đó là cụ thể điểm tuyển sinch lớp 10 năm 2021 Tỉnh Quảng Ngãi, mời các bạn cùng xem thêm.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn lớp 10 quảng ngãi 2020


Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Quảng Ngãi năm 2021

Ngày 18/6, Ssinh hoạt GD&ĐT Quảng Ngãi đang thứu tự ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển chọn vào lớp 10 các trường THPT: Bình Sơn, Số 1 Đức Phổ.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Bình Sơn năm 2021

Theo đó, Trường THPT Bình Sơn gồm điểm trúng tuyển chọn là 27.6 điểm. Số học sinh trúng tuyển chọn vào ngôi trường là 458 học sinh với 2 học sinh tuyển thẳng.

Điểm chuẩn chỉnh Trường THPT Số 1 Đức Phổ năm 2021

Điểm trúng tuyển chọn vào Trường THPT Số 1 Đức Phổ là 24.9 điểm. Số học sinh trúng tuyển chọn vào ngôi trường là 400 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn là 30.5 điểm.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Số 2 Mộ Đức năm 2021

Trường THPT Số 2 Mộ Đức tuyển chọn 360 học viên cùng với điểm xét tuyển chọn là tự 26.1 điểm trở lên.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Võ Nguim Giáp năm 2021

Trường THPT Võ Nguyên Giáp có điểm chuẩn ước muốn 1 là 25.9 điểm, ước vọng 2 là 28.5 điểm.Tổng số học sinh trúng tuyển là 562 học sinh, trong các số ấy gồm 2 học sinh được tuyển chọn thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa năm 2021

Trường trung học phổ thông Số 1 Tư Nghĩa gồm điểm trúng tuyển 23.9 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 481 học sinh, trong số ấy bao gồm 2 học sinh được tuyển chọn thẳng.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 1 Nghĩa Hành năm 2021

Trường trung học phổ thông Số 1 Nghĩa Hành bao gồm điểm trúng tuyển chọn 24.8 điểm. Số lượng trúng tuyển là 366 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Phạm Văn uống Đồng năm 2021

Điểm trúng tuyển chọn vào Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng là 22.9 điểm . Số lượng trúng tuyển chọn là 363 học sinh, bao gồm 2 học viên được tuyển trực tiếp.

Sáng ngày 22/6, Giám đốc Ssống Giáo dục và Đào tạo ra Tỉnh Quảng Ngãi phê chăm nom điểm tuyển sinch vào lớp 10 của 05 trường THPT công lập. Đó là các trường: trung học phổ thông Trần Kỳ Phong, trung học phổ thông Ba Gia, trung học phổ thông Lê Trung Đình, trung học phổ thông Chu Văn An với trung học phổ thông Dân tộc nội trú thức giấc.

Điểm chuẩn Trường THPT Trần Kỳ Phong năm 2021

Trường trung học phổ thông Trần Kỳ Phong gồm điểm tuyển chọn sinc hoài vọng 1 là trăng tròn,5 điểm, nguyện vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển 457 học viên.

Điểm chuẩn Trường THPT Ba Gia năm 2021

Trường THPT Ba Gia 18,3 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn 455 học sinh, trong các số đó gồm 01 học sinh tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình năm 2021

Trường THPT Lê Trung Đình gồm điểm xét tuyển chọn hoài vọng một là 23,2 điểm, hoài vọng 2 là 25,7 điểm. Số lượng trúng tuyển là 511 học viên, trong các số đó có 05 học sinh tuyển trực tiếp.

Điểm chuẩn Trường THPT Chu Văn An năm 2021

Trường trung học phổ thông Chu Văn An có điểm xét tuyển hoài vọng 1 là 17,0 điểm, ước vọng 2 là 19,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 331 học viên.

Điểm chuẩn Trường THPT Dân tộc nội trú thức giấc Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh có điểm xét tuyển chọn là 17,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 140 học viên.

Chiều ngày 22/6, Tỉnh Quảng Ngãi gồm thêm 04 trường THPT công lập ra mắt điểm tuyển sinh vào lớp 10, năm học tập 2021 -2022. Đó là các trường: trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, trung học phổ thông số 2 Tư Nghĩa, trung học phổ thông Trần Quang Diệu, trung học phổ thông số 2 Đức Phổ.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng năm 2021

Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng bao gồm điểm xét tuyển hoài vọng 1 là 19,1 điểm, ước muốn 2 là 22,1 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 447 học sinh, bao gồm 02 học sinh được tuyển chọn thẳng.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Số 2 Tư Nghĩa năm 2021

Trường THPT số 2 Tư Nghĩa bao gồm điểm xét tuyển nguyện vọng một là 13,0 điểm, ước vọng 2 là 15,5 điểm. Số lượng trúng tuyển là 380 học viên, có 01 học viên tuyển trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu năm 2021

Trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu có điểm xét tuyển ước vọng 1 là trăng tròn,6 điểm, ước vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển là 351 học viên, bao gồm 02 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Số 2 Đức Phổ năm 2021

Trường trung học phổ thông số 2 Đức Phổ gồm điểm xét tuyển ước muốn một là 16,4 điểm, nguyện vọng 2 là 18,5 điểm. Số lượng trúng tuyển là 390 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Chuim Lê Khiết năm 2021

Chiều ngày 15/6, Trường THPT siêng Lê Khiết chào làng điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10, năm học 2021-2022.

Lớp siêng giờ Anh gồm điểm trúng tuyển tối đa cùng với 37,7 điểm. Lớp không chuyên gồm điểm chuẩn chỉnh là 22,75 điểm.

Lớp siêng Toán tuyển 70 học viên, tất cả điểm xét tuyển chọn tự 33,5 điểm trngơi nghỉ lên.

Lớp chăm Tin tuyển chọn 33 học viên, trong số ấy tất cả 22 học sinh hoài vọng siêng Tin tất cả điểm xét tuyển 26,25 điểm trlàm việc lên; tuyển bổ sung cập nhật 11 học sinh gồm hoài vọng đưa tự chăm Toán quý phái chuyên Tin cùng với điểm xét tuyển tự 29,85 điểm trsinh hoạt lên.

Lớp chăm Lý tuyển chọn 35 học viên gồm điểm xét tuyển chọn từ 37,4 điểm trnghỉ ngơi lên. Chuyên Hóa tuyển chọn 35 học viên tự 36,66 điểm trsống lên.

Chulặng Sinh tuyển 35 học viên có điểm tự 33,3 điểm trsinh hoạt lên.

Lớp chuyên Văn 35 tuyển học viên tất cả điểm xét tuyển tự 32,25 điểm trở lên.

Lớp chuyên tiếng Anh tuyển chọn 72 học viên, điểm xét tuyển trường đoản cú 37,7 điểm trnghỉ ngơi lên.

Chuyên ổn Sử-Địa tuyển chọn 35 học viên. Cụ thể, chuyên Sử tuyển 18 học sinh, điểm xét tuyển trường đoản cú 28,45 điểm trsống lên; chăm Địa tuyển 17 học sinh bao gồm điểm xét tuyển chọn tự 27,65 điểm trlàm việc lên.

Tổng số có học viên được xét tuyển vào các lớp chuyên là 350 học viên. Lớp không chăm tuyển 79 học viên có điểm xét tuyển chọn tự 22,75 điểm trsinh sống lên. Tổng số có 429 thí sinh được tuyển chọn vào trường đạt 99,77% tiêu chí được giao.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Vạn Tường năm 2021

Trường trung học phổ thông Vạn Tường tất cả điểm chuẩn ước vọng một là 15.9 điểm, hoài vọng 2 là 17.9 điểm. Tổng số học sinh trúng tuyển chọn vào ngôi trường là 447 học viên.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Trứ đọng tất cả điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 21.6 điểm, hoài vọng 2 là 23.9 điểm. Tổng số trúng tuyển là 273 học viên.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Pmùi hương năm 2021

Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Phương thơm gồm điểm trúng tuyển chọn ước vọng một là 16 điểm, nguyện vọng 2 là 18.7 điểm.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ năm 2021

Trường THPT Sơn Mỹ tất cả điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 15.7 điểm, ước muốn 2 là 17.8 điểm.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Thu Xà năm 2021

Trường THPT Thu Xà gồm điểm trúng tuyển chọn hoài vọng một là 15.3 điểm, nguyện vọng 2 là 19.2 điểm.

Điểm chuẩn Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh năm 2021

Trường THPT Lương Thế Vinc tất cả điểm trúng tuyển hoài vọng 1 là 16.5 điểm, ước vọng 2 là 18.6 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn năm 2021

Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn gồm điểm trúng tuyển ước muốn một là 15.4 điểm, ước vọng 2 là 17.4 điểm.

Xem thêm: Top 11 Ứng Dụng Bản Đồ Chỉ Đường Bằng Giọng Nói Cho Iphone, Cách Chỉ Đường Bằng Giọng Nói Trên Iphone

Hầu hết, những trường đều phải có số lượng học sinh trúng tuyển đạt cùng vượt tiêu chí được giao. Bởi vậy, nghỉ ngơi Quảng Ngãi vẫn gồm 25 trường trung học phổ thông công lập cùng Trường THPT chuyên Lê Khiết chào làng điểm tuyển chọn sinc vào lớp 10, năm học 2021 -2022.