Trong khi sử dụng Google Meet cho một cuộc họp trực tuyến, bạn có thể muốn giơ tay lên để mọi người biết rằng bạn muốn phát biểu. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách giơ tay trong Google Meet.

Bạn đang xem: Google meet không có nút giơ tay

Thông thường, nếu nhiều người nói cùng một lúc, ngắt lời nhau và làm gián đoạn luồng cuộc họp online bằng video qua Google Meet . Vì vậy, bạn có thể tắt tiếng micro của mình và sử dụng tính năng giơ tay ảo để thông báo cho người chủ trì cuộc họp và những người khác rằng bạn muốn hỏi hoặc nói điều gì đó.


*

Nút “Giơ tay” sẽ chuyển sang màu trắng ở dưới cùng và một nút giơ tay nhỏ sẽ xuất hiện ở dưới cùng bên trái của bản xem trước video của bạn.

*

Sau đó, bạn sẽ thấy lại nút “Giơ tay”.

*

Mọi người trong cuộc gọi sẽ nhận được thông báo giơ tay.

*

Sau khi bạn nói hoặc đặt câu hỏi xong, hãy nhấn vào nút “Hạ tay” ở cuối màn hình để hạ tay xuống.

*

Làm thế nào để xem những người khác đã giơ tay trong Google Gặp gỡ

Nếu một số người đã giơ tay, thì bạn có thể muốn kiểm tra xem khi nào thì đến lượt mình. Bạn có thể sử dụng menu Mọi người để kiểm tra hàng đợi.

Trên máy tính của bạn, chọn nút “Mọi người” ở cuối màn hình trong trình duyệt.

*

Trên iPhone hoặc Android, hãy nhấn vào tên cuộc họp ở trên cùng.

Xem thêm: Cách Tính Chất Đường Trung Tuyến Trong Tam Giác Đều Ở Lớp 7, Đường Trung Tuyến Là Gì

*


Trong phần “Giơ tay”, bạn sẽ thấy những người được liệt kê theo thứ tự thời gian.