Hạch toán mua trái phiếu

Chức năng phản hồi bị tắt làm việc Cách hạch toán Tài khoản 128–Đầu tư sở hữu mang đến ngày đáo hạn theo TT 200.

You watching: Hạch toán mua trái phiếu

Đang xem: Hạch tân oán mua trái khoán ngân hàng

*
*
*

II. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TK 128 – ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC.

Tại điều 16 thông bốn 200/2014/TT-BTC Khi hạch toán tài khoản 128 – Đầu bốn sở hữu đến ngày đáo hạn phải tuân thủ một số nguyên ổn tắc kế toán sau:

“a) Tài khoản này dùng làm phản ảnh số hiện nay tất cả cùng tình hình dịch chuyển tăng, bớt của những khoản đầu tư nắm giữ mang lại ngày đáo hạn (quanh đó các khoản chứng khân oán khiếp doanh) như: Các khoản tiền gửi bank có kỳ hạn (bao gồm cả các các loại tín phiếu, kỳ phiếu), trái khoán, cổ phiếu ưu tiên mặt xây dừng bắt buộc phải mua lại tại một thời điểm khăng khăng sau này với những khoản cho vay vốn nắm giữ cho ngày đáo hạn cùng với mục tiêu thu tiền lãi mặt hàng kỳ và những khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ mang đến ngày đáo hạn khác.

Tài khoản này sẽ không phản ánh những loại trái khoán với giải pháp nợ nắm giữ bởi vì mục đích mua bán để kiếm lãi (phản ánh trong thông tin tài khoản 121 – Chứng khân oán kinh doanh)

 b) Kế toán bắt buộc msống sổ cụ thể quan sát và theo dõi từng khoản đầu tư chi tiêu sở hữu đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng người sử dụng, từng loại nguyên tệ, từng số lượng…khi lập Báo cáo tài thiết yếu, kế toán thù căn cứ vào kỳ hạn còn sót lại (dưới 12 tháng giỏi trường đoản cú 12 mon trsinh sống lên Tính từ lúc thời gian báo cáo) để trình diễn là gia tài ngắn hạn hoặc lâu dài.

c) Doanh nghiệp nên hạch tân oán khá đầy đủ, kịp thời lệch giá chuyển động tài chủ yếu tạo ra từ bỏ các khoản đầu tư chi tiêu nlỗi lãi chi phí gửi, lãi cho vay, lãi, lỗ Khi thanh hao lý, nhượng cung cấp những khoản đầu tư sở hữu mang lại ngày đáo hạn.

d) Đối với các khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ đến ngày đáo hạn, nếu như không được lập dự trữ cần thu cạnh tranh đòi theo dụng cụ của lao lý, kế tân oán cần reviews khả năng tịch thu. Trường phù hợp bao gồm minh chứng chắc chắn rằng cho thấy thêm một trong những phần hoặc cục bộ khoản đầu tư hoàn toàn có thể không tịch thu được, kế toán thù đề xuất ghi nhấn số tổn thất vào ngân sách tài chính vào kỳ. Trường thích hợp số tổn thất cần thiết khẳng định được một giải pháp an toàn, kế toán có thể ko ghi sút khoản chi tiêu tuy vậy đề nghị tngày tiết minc bên trên Báo cáo tài bao gồm về năng lực thu hồi của khoản đầu tư.

đ) Tại thời gian lập Báo cáo tài thiết yếu, kế tân oán yêu cầu nhận xét lại tất cả những khoản đầu tư chi tiêu được phân một số loại là những khoản mục chi phí tệ gồm nơi bắt đầu ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thanh toán thực tiễn cuối kỳ:

– Tỷ giá bán vận dụng so với các khoản tiền gửi bởi ngoại tệ là tỷ giá bán sở hữu của ngân hàng nơi công ty mnghỉ ngơi tài khoản tiền gửi;

– Tỷ giá bán vận dụng đối với những khoản chi tiêu sở hữu đến ngày đáo hạn khác là tỷ giá tải của ngân hàng khu vực công ty thường xuyên bao gồm thanh toán giao dịch (vì chưng công ty lớn tự lựa chọn).”

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TK 128 – ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC.

Bên Nợ:

Giá trị những khoản đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn tăng.

Bên Có:

Giá trị các khoản chi tiêu nắm giữ mang lại ngày đáo hạn bớt.

Số dư bên Nợ:

Giá trị các khoản chi tiêu nắm giữ mang đến ngày đáo hạn hiện có tại thời điểm báo cáo.

Tài khoản 128 -­ Đầu bốn sở hữu mang đến ngày đáo hạn có 3 tài khoản cấp 2:

­ Tài khoản 1281 ­- Tiền gửi gồm kỳ hạn: Phản án tình hình tăng giảm và hiện có của tiền gởi có kỳ hạn.

­ Tài khoản 1282 -­ Trái phiếu: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các loại trái phiếu mà doanh nghiệp có kỹ năng và có ý định nắm giữ đến ngày đáo hạn.

­ Tài khoản 1283 ­- Cho vay: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản cho vay vốn theo khế mong của các mặt mà lại ko được giao dịch mua, bán trên hội chợ nlỗi chứng khoán. Tùy theo từng hợp đồng, các khoản giải ngân cho vay theo khế ước có thể được thu hồi một lần tại thời điểm đáo hạn hoặc thu hồi dần từng kỳ.

­ Tài khoản 1288 -­ Các khoản chi tiêu khác nắm giữ mang đến ngày đáo hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và số hiện có của các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn ( ngoài các khoản tiền giữ hộ ngân hàng, trái phiếu và đến vay), như cổ phiếu khuyến mãi bắt buộc bên phát hành phải download lại tại một thời điểm nhất định về sau, tmùi hương phiếu.

III. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆPhường VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 128 – ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC.

Căn uống cứ vào nguyên ổn tắc kế toán tài khoản 128 cùng các tài khoản liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 128 và những tài khoản liên quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin gợi ý kế toán một số thao tác tởm tế chủ yếu sau:

3.1. Khi giữ hộ tiền có kỳ hạn, giải ngân cho vay, cài đặt các khoản đầu bốn để nắm giữ đến ngày đáo hạn bằng tiền, ghi:

Nợ TK 128 -­ Đầu tứ nắm giữ mang lại ngày đáo hạn

Có những TK 111, 112.

3.2. Định kỳ kế toán ghi nhận khoản phải thu về lãi tiền gởi, lãi trái phiếu, lãi cho vay, ghi:

Nợ TK 138 -­ Phải thu không giống (1388)

Nợ TK 128 -­ Đầu bốn sở hữu mang lại ngày đáo hạn (lãi nhập gốc)

Có TK 515 -­ Doanh thu hoạt động tài chủ yếu.

See more: Tác Dụng Chữa Bệnh Của Cây Râu Mèo Có Tác Dụng Gì, Giã¡ Bã¡N Bao Nhiãªu

3.3. Lúc thu hồi các khoản đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, 152, 156, 211,….(theo quý giá hòa hợp lý)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chánh ( nếu lỗ)

Có TK 128 ­- Đầu tứ sở hữu cho ngày đáo hạn (cực hiếm ghi sổ)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tiền giấy (nếu lãi).

3.4. Chuyển các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thành đầu tư vào đơn vị bé, công ty liên doanh, liên kết, ghi:

Nợ TK 221 – Đầu tư vào chủ thể con (theo cực hiếm đúng theo lý)

Nợ TK 222 – Đầu tứ vào chủ thể liên doanh, links (theo quý giá hòa hợp lý)

Nợ TK 635 – Chi phí tiền tài (nếu lỗ)

Có TK 128 -­ Đầu bốn sở hữu đến ngày đáo hạn (giá trị ghi sổ)

Có các TK tương quan (nếu phải đầu tứ thêm)

Có TK 515 -­ Doanh thu chuyển động tài bao gồm (nếu như lãi).

3.5. Kế toán các giao dịch liên quan đến trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn:

3.5.1.Trường hợp download trái phiếu nhận lãi trước:

– lúc trả chi phí cài trái phiếu thừa nhận lãi trước, ghi:

Nợ TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)

Có những TK 111, 112,… (số tiền thực chi)

Có TK 3387 – Doanh thu không thực hiện (phần lãi nhận trước).

– Định kỳ, tính cùng kết gửi lãi của kỳ kế tân oán theo số lãi yêu cầu thu từng kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu không thực hiện

Có TK 515 -­ Doanh thu chuyển động tài bao gồm.

– Thu hồi giá cội trái phiếu Lúc đến hạn thanh hao toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112 …

Có TK 128 – Đầu tứ nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)

3.5.2. Trường hợp download trái phiếu nhận lãi định kỳ:

– Khi trả tiền download trái phiếu, ghi:

Nợ TK 128 – Đầu tứ nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)

Có các TK 111, 112, …

– Định kỳ ghi dìm chi phí lãi trái phiếu, ghi:

Nợ những TK 111, 112, …

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài chính

– Thu hồi giá gốc trái khoán lúc tới hạn thanh toán thù, ghi:

Nợ những TK 111, 112, …

Có TK 128 – Đầu tứ nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)

3.5.3. Trường thích hợp sở hữu trái khoán thừa nhận lãi sau:

– Khi trả chi phí mua trái khoán, ghi:

Nợ TK 128 – Đầu tứ nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)

Có các TK 111, 112, …

– Định kỳ tính lãi trái phiếu cùng ghi nhấn lợi nhuận theo số lãi phải thu từng kỳ, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu không giống (1388)

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài chính

– Khi cho hạn thanh hao tân oán trái khoán, tịch thu gốc cùng lãi trái khoán, ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1282)

Có TK 138 – Phải thu khác (1388) (Số lãi của các kỳ trước)

Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài thiết yếu (Số lãi của kỳ đáo hạn)

3.6. Kế toán khoản tổn thất vì chưng ko thu hồi được các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi:

lúc có bằng chứng mang lại thấy một phần hoặc toàn bộ các khoản đầu tứ có thể không thu hồi được ( như mặt phát hành công cụ mất tài năng thanh hao toán, phá sản…), kế toán phải đánh giá khả năng, xác định quý hiếm khoản đầu tư có thể thu hồi được. Nếu khoản tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy, kế toán phải ghi nhận phần chênh lệch giữa giá trị có thể thu hồi được nhỏ hơn giá trị ghi sổ khoản đầu tứ vào bỏ ra phí tài chánh, ghi:

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 128 – Đầu bốn nắm giữ đến ngày đáo hạn (1281, 1282, 1288).

Nếu sau khi đã ghi nhận khoản tổn thất mà có bằng chứng vững trãi cho thấy khoản tổn thất có thể thu hồi lại được, kế toán ghi nhận phần chênh lệch giữa cực hiếm có thể thu hồi cao hơn nữa giá trị ghi sổ khoản đầu bốn, ghi:

Nợ TK 128 – Đầu bốn nắm giữ đến ngày đáo hạn (1281, 1282, 1288)

Có TK 635 – Chi phí tiền giấy.

VD: Tổng khoản đầu tứ được ghi sổ của Doanh nghiệp A là 100 trđ

– Có bằng chứng mang đến thấy khoản đầu tư vẫn có rủi ro, có thể thu hồi được là 80 trđ, kế toán phản ánh phần tổn thất :

Nợ TK 635: ( 100 trđ – 80 trđ) = đôi mươi trđ

Có TK 128 : ( 100 trđ – 80 trđ) = trăng tròn trđ

Vậy cực hiếm ghi sổ đầu bốn sau thời điểm đã ghi nhận tổn thất là 80 trđ

– khi có bằng chứng chắc rằng đến thấy khoản tổn thất đã ghi nhận có thể thu hồi lại được là 10 trđ và bây giờ khoản đầu bốn có thể thu hồi được là 90 trđ, kế toán phản ánh:

Nợ TK 128: ( 90 trđ – 80 trđ) =10 trđ

Có TK 635: ( 90trđ – 80 trđ) =10 trđ.

3.7. Đánh giá lại số dư các khoản đầu bốn nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:

Tại thời điểm lập báo tài chủ yếu, kế toán cần Review lại tất cả các khoản đầu tư chi tiêu được phân các loại là những khoản mục chi phí tệ gồm gốc nước ngoài tệ theo tỷ giá chỉ thanh toán thực tiễn cuối kỳ:

– Nếu đánh giá có lãi, ghi:

Nợ TK 128 – Đầu tứ nắm giữ đến ngày đáo hạn

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu đánh giá bị lỗ, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 128 – Đầu bốn nắm giữ đến ngày đáo hạn.

3.8. Ghi dìm vào báo cáo tài chính:

Tại thời điểm lập report tài thiết yếu, quý hiếm của những khoản đầu tư chi tiêu sở hữu mang đến ngày đáo hạn hiện nay gồm tại thời khắc lập report tài chính:

– Nếu tất cả kỳ hạn còn lại bên dưới 12 mon được ghi dấn vào chỉ tiêu mã số 123 “ Đầu tư nắm giữ mang đến ngày đáo hạn ” trực thuộc “ Đầu tứ tài thiết yếu nthêm hạn” (mã số 120) bên trên “Bảng phẳng phiu kế toán”.

– Nếu bao gồm kỳ hạn còn sót lại từ bỏ 12 mon trsống lên được ghi nhận vào chỉ tiêu mã số 255 “ Đầu tứ sở hữu cho ngày đáo hạn ” thuộc “ Đầu tư tài thiết yếu lâu năm hạn” (mã số 250) trên “Bảng cân đối kế toán”.

See more: Hướng Dẫn Chi Tiết Đổi Tên Và Mật Khẩu Wifi Fpt Đúng Cách Đổi Tên Wifi Fpt

Kế tân oán TP Hà Nội mời các bạn xem Tại đây Sơ trang bị hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư sở hữu mang đến ngày đáo hạn.