Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hình ảnh sau khi chèn vào văn bản thì:

A. Không thể xóa

B. Có thể xóa

C. Không thể di chuyển đi nơi khác

D. Tất cả đúng


*


Hình ảnh có thể chèn vào nơi nào trong văn bản

A. Bên phải văn bản

B. Bên trái văn bản

C. Bên dưới văn bản

D. Bất kỳ vị trí nào trong văn bản


Hình ảnh có thể chèn vào văn bản bằng cách sử dụng lệnh

A. Picture ⇒ Insert

B. Insert ⇒ Pictures

C. Insert ⇒ Table

D. Insert ⇒ WordArt


Khi gõ chèn thêm nội dung vào văn bản thì một số nội dung ở vị trí con trỏ soạn thảo xóa đi. Khi đó em đang ở chế độ gõ nào?


Câu 1:để in văn bản, em có thể thực hiện như thế nào?

Câu 2:Thao tác chèn theo cột vò bên trái là gì?

Câu 3:Em hãy trình bày thao tác xóa văn bản .

Bạn đang xem: Hình ảnh sau khi chèn vào văn bản thì

Câu 4:Khi soạn thảo văn bản trong cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào hợp lí nhất?

A. Gõ văn bản---> trình bày ---> in ấn ---> chỉnh sửa.

B. Trình bày---> chỉnh sửa ---> gõ văn bản ---> in ấn.

C. Gõ văn bản---> chỉnh sửa ---> trình bày---> in ấn.

D. Gõ văn bản ---> trình bày-->chỉnh sửa---> in ấn.

Giúp mik với ạ> Tks!


C1: Thao tác nào dưới đây không phải là thao tác định dạng văn bản

A. Xem văn bản trước khi in

B. Tăng lề trái của trang văn bản

C. Thay đổi phông chữ và kiểu chữ

D. Tạo bảng trong văn bản

C2:

Để chèn hình ảnh minh hoạ vào văn bản, ta thực hiện:

A. View ⇒ Picture

B. Inser ⇒ Picture

C. Edit ⇒ Picture

D. File ⇒ Picture

C3:

Để xoá thực sự các hàng, em sử dụng các lệnh sau:

A. Table ⇒ Delete ⇒ Rows

B. Table ⇒ Delete ⇒ Borders

C. Table ⇒ Delete ⇒ Columns

D. Table ⇒ Delete ⇒ Table

C4:

Đâu không phải là thuộc tính cơ bản của định dạng đoạn văn bản:

A. Chọn đoạn văn bản

B. Căn lề, vị trí lề của đoạn văn

C. Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới

D. Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn

C5:

Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là:

A. Dùng để thay đổi kiểu chữ.

B. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản.

C. Dùng để thay đổi màu chữ.

Xem thêm: Có Nên Cập Nhật Phần Mềm Samsung J7 Prime Tại Việt Nam Được Cập Nhật Android 8

D. Dùng để thay đổi cỡ chữ.


Lớp 6 Tin học
0
0

Câu 1: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là

A. Lệnh

B. Chỉ dẫn

C. Thông tin

D. Dữ liệu

Câu 2: Máy ảnh là công cụ dùng để

A. Chụp ảnh bạn bè và người thân

B. Ghi nhận những thông tin bằng hình ảnh

C. Chụp ảnh đám cưới

D. Chụp những cảnh đẹp

Câu 3: Người xưa dùng lửa để

A. Sưởi ấm, nướng thịt thú rừng săn được

B. Soi sáng trong các hang động

C. Truyền thông tin

D. Tất cả việc trên

Câu 4: Máy tính không thể dùng để

A. Lưu trữ các sưu tập phim, ảnh

B. Ghi lại các bài văn hay

C. Lưu lại mùi vị thức ăn

D. Nhớ các giọng chim hót

Câu 5: Theo em, mùi vị của món ăn ngon mẹ nấu cho em là thông tin dạng nào?

A. Văn bản

B. Âm thanh

C. Hình ảnh

D. Không phải là một trong các dạng thông tin cơ bản hiện nay của tin học

Câu 6: Các bia đá trong Văn Miếu - Quốc Tự Giám cho em biết thông tin gì?

A. Khả năng chạm khắc đá của tổ tiên

B. Tên tuổi của các vị đỗ Tiến sĩ một số đời vua, thông tin về việc tuyển chọn và sử dụng người tài

ở một số đời vua

C. Chữ viết được dùng ngày trước đó

D. Tất cả các thông tin trên

Câu 7: Những dạng thông cơ bản trong tin học?

A. Văn bản

B. Hình ảnh

C. Âm thanh

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Thế nào là biểu diễn thông tin?

A. Là lưu trữ và chuyển giao thông tin

B. Có vai trò quyết định đối với hoạt động tin học

C. Là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó

D. Tất cả ý trên

Câu 9: Trong máy tin thông tin được biểu diễn như thế nào?

A. Thông tin được biểu diễn văn bản

B. Thông tin được biểu diễn hình ảnh

C. Thông tin được biểu diễn âm thanh

D. Thông tin được biểu diễn dưới dạng dãy bit

Câu 10: Theo em, tại sao thông tin trong máy tính biểu diễn thành dãy bít?

A. Vì máy tính gồm các mạch điện tử chỉ có hai trạng thái đóng mạch và ngắt mạch

B. Vi chỉ cần dùng hai kí hiệu 0 và 1, người ta có thể biểu diễn được mọi thông tin trong máy tính