Chụ ưng ý bé dại vào bài xích phía dẫnTrong bảng wild Pkm bạn sẽ thấy hầu hết () chính là phần nhiều Pkm chỉ xuất hiện trong một mùa hoặc không có trong thời điểm kia.Hoặc cũng có thể nó xuất hiện với % điều này sống riêng bạn dạng White/Black.Dấu (-) vẫn Tức là không có với (x) là tất cả.– Standard Walking – Walk 1 – Đi vào những kho bãi cỏ bình thường,trong hang rượu cồn,váy đầm lầy…– Double Grass – Walk 2 – đầy đủ kho bãi cỏ cao màu sắc đậm và pkm trong đó thường có lv cao.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Koaruhie100xx

ITEMNoneKhông tất cả gì quan trọng cả.Nếu các bạn thấy các chiếc láng đen nhỏ lúc ẩn cơ hội hiện nay lấn sân vào đó chúng ta có thể battle cùng với Koaruhii hoặc mang được một số ít Wing tăng EV.Sẽ phân tích hơn vào phần “Cave,Bridge Findable Items”.Đi không còn cây cầu bạn sẽ tới Driftveil City.