*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP. LUẬT MỚI

Phú lục

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN

THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ THEO BIỂU LŨY TIẾN TỪNG PHẦN

(Kèm theo tờ knhị quyết toán thù thuế thu nhập cá nhân cá thể mẫu số 05/QTT-TNCN)

<01> Kỳ tính thuế: Năm…………..

Bạn đang xem: Mẫu 05-1/bk-tncn

<02> Tên người nộp thuế:………………………………..………

<03>Mã số thuế:-

<04> Tên đại lý phân phối thuế (nếu như có):…………………...............

<05>Mã số thuế:-

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Họ với tên

Mã số thuế

Số CMND/ Hộ chiếu

Cá nhân uỷ quyền quyết toán thù thay

Thu nhập chịu đựng thuế

Các khoản bớt trừ

Thu nhập tính thuế

Số thuế TNcông nhân vẫn khấu trừ

Số thuế TNCN được giảm do thao tác vào KKT

Chi huyết hiệu quả quyết tân oán núm cho cá nhân nộp thuế

Tổng số

Trong đó: TNCT được giảm thuế

Số lượng NPT tính bớt trừ

Tổng số chi phí bớt trừ gia cảnh

Từ thiện nay, nhân đạo, khuyến học

Bảo hiểm được trừ

Quĩ hưu trí trường đoản cú nguyện được trừ

Tổng số thuế bắt buộc nộp

Số thuế đang nộp thừa

Số thuế còn nên nộp

Làm việc vào KKT

Theo Hiệp định

<06>

<07>

<08>

<09>

<10>

<11>

<12>

<13>

<14>

<15>

<16>

<17>

<18>

<19>

<20>

<21>

<22>

<23>

<24>

1

2

Tổng

<25>

<26>

<27>

<28>

<29>

<30>

<31>

<32>

<33>

<34>

<35>

<36>

<37>

<38>

(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhân; NPT: người prúc thuộc)

Tôi cam đoan số liệu knhị bên trên là đúng với chịu đựng trách nhiệm trước quy định về đông đảo số liệu sẽ knhì./.

Xem thêm: Trường Đại Học Ngân Hàng Tphcm 2015, Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ cùng tên: ……………………………..