*

ĐƠN VỊ:……………………

Mẫu số S04a7-DN -đương nhiên Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7

PHẦN I: TẬPhường. HỢP.. CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH TOÀN DOANH NGHIỆP

Ghi Có những TK: 152, 153, 154, 214, 241, 242, 334, 335, 338, 352, 356, 611, 621, 622, 623, 627, 631

Tháng ...... năm ......

Bạn đang xem: Nhật ký chứng từ số 7

Số TT

Các TK

Ghi Có

Các

TK

ghi Nợ

152

153

154

214

241

242

334

335

338

352

356

611

621

622

623

627

631

Các TK phản ảnh sống các

NKCT khác

Tổng cùng bỏ ra phí

NKCT số 1

NKCT số 2

NKCT ...

NKCT ...

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

154

2

631

3

241 (2413)

4

242

5

335

6

621

7

622

8

623

9

627

10

641

11

642

12

352

13

.....

14

Cộng A

15

152

16

153

17

155

18

157

19

632

20

241

21

111

22

112

23

131

24

...

25

Cộng B

26

Tổng cộng (A+B)

PHẦN II

CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH THEO YẾU TỐ

Tháng ...... năm ......

Số TT

Tên những tài khoản

chi phí cung cấp,

gớm doanh

Yếu tố chi phí thêm vào, ghê doanh

Ngân sách Các nguyên liệu cần có, trang bị liệu

túi tiền nhân công

túi tiền Khấu hao TSCĐ

Ngân sách dịch vụ mua

ngoài

Ngân sách chi tiêu khác bởi tiền

Cộng

Luân chuyển

nội cỗ quanh đó vào ngân sách SXKD

Tổng cùng chi phí

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

TK 154

2

TK 631

3

TK 242

4

TK 335

5

TK 621

6

TK 622

7

TK 623

8

TK 627

9

TK 641

10

TK 642

11

TK 2413

12

TK 632

13

Cộng trong tháng

14

Luỹ kế từ đầu năm

Phần III.

SỐ LIỆU CHI TIẾT PHẦN

“LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH”

Tháng ...... năm ......

Số TT

Tên các

tài khoản bỏ ra phí

sản xuất, kinh doanh

Số liệu chi tiết những khoản giao vận nội cỗ ko kể vào ngân sách SXKD

Dịch vụ

của các

phân xưởng cung ứng lẫn đến nhau

giá cả vật liệu,

vật tư trực tiếp

Ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp

Chi phí sử dụng máy

thi công

Chi phí tiếp tế chung

Chi phí

trả trước

túi tiền buộc phải trả

túi tiền thay thế sửa chữa mập TSCĐ

Dự phòng bắt buộc trả

Cộng

TK 154, 631

TK 621

TK 622

TK 623

TK 627

TK 242

TK 335

TK 2413

TK 352

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

TK 154

2

TK 631

3

TK 621

4

TK 622

5

TK 623

6

TK 627

7

TK 242

8

TK 335

9

TK 641

10

TK 642

11

TK 2413

12

TK 352

Cộng:

Đã ghi sổ chiếc ngày …tháng…năm...

Ngày..... tháng.... năm .......

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, chúng ta tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)


Tiếng Việt


Đây là vnạp năng lượng bạn dạng biểu mẫu mã bởi shop tự biên soạn thảo, giả dụ Anh/Chị hy vọng thực hiện hình thức vui mừng liên lạc với chúng tôi sẽ được tăng cấp thông tin tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: Cách Tải Mp3 Từ Zing Mp3 Về Điện Thoại Nghe Offline, Hướng Dẫn Tải Nhạc Mp3 Về Điện Thoại


English


Đây là văn bản biểu mẫu vì chưng shop từ bỏ soạn thảo, giả dụ Anh/Chị mong muốn thực hiện hình thức vui vẻ liên hệ cùng với Shop chúng tôi sẽ được upgrade tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Hướng dẫn Biểu mẫu mã Hỏi đáp Biểu mẫu mã công vụ