Excel cho daihoangde.vn 365 Excel mang đến daihoangde.vn 365 dành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu hiện cú pháp công thức và việc sử dụng hàm HYPERLINK trong daihoangde.vn Excel.

Bạn đang xem: Tạo đường link trong excel

Mô tả

Hàm HYPERLINK chế tác một lối tắt chuyển đến vị trí khác trong sổ làm việc hiện tại hoặc mở tài liệu được tàng trữ trên sever mạng, mạng nội bộ hoặc Internet. Khi bạn bấm vào ô tất cả chứa hàm HYPERLINK, Excel chuyển cho vị trí được liệt kê hoặc mở tài liệu các bạn đã xác định.

Cú pháp

HYPERLINK(link_location, <)

Cú pháp hàm HYPERLINK có các đối số dưới đây:

Link_location Bắt buộc. Đường dẫn và tên tệp đến tài liệu được mở. Link_location hoàn toàn có thể tham chiếu cho tới một địa chỉ trong tài liệu — ví dụ như một ô cụ thể hoặc một phạm vi đang đặt tên trong trang tính xuất xắc trong sổ thao tác làm việc Excel, hoặc cho tới một thẻ ghi lại trong tài liệu daihoangde.vn Word. Đường dẫn có thể đến một tệp được tàng trữ trên ổ đĩa cứng. Đường dẫn cũng rất có thể là một đường truyền quy ước đặt tên phổ dụng (UNC) trên máy chủ (trong daihoangde.vn Excel cho Windows), hoặc là băng thông Bộ xác định Tài nguyên Đồng tốt nhất (URL) bên trên Internet xuất xắc trên mạng nội bộ.Lưu ýExcel giành cho web hàm HYPERLINK chỉ vừa lòng lệ cho địa chỉ web (URL). Link_location rất có thể là chuỗi văn bạn dạng nằm giữa vệt nháy kép hoặc là một trong những tham chiếu mang lại một ô bao gồm chứa nối kết sinh sống dạng chuỗi văn bản.Nếu bước nhảy được chỉ định trong link_location ko tồn tại hoặc không thể dẫn phía được, sẽ xuất hiện thêm lỗi lúc bạn nhấp chuột ô đó.

thương hiệu thân thiện Tùy chọn. Văn bản nhảy hoặc quý giá số hiển thị vào ô. Thương hiệu thân thiện được hiển thị bằng màu xanh và được gạch dưới. Nếu tên thân thiện bị vứt qua, thì ô đang hiển thị vị trí nối kết là văn bạn dạng nhảy.Tên thân thiện hoàn toàn có thể là một giá trị, chuỗi văn bản, tên hoặc ô gồm chứa văn phiên bản nhảy hoặc giá bán trị.Nếu tên thân thiện trả về quý hiếm lỗi (ví dụ #VALUE!), thì ô sẽ hiển thị lỗi thay vì văn bản nhảy.

Chú thích

Trong ứng dụng Exel trên máy tính bàn, để lựa chọn ô có chứa siêu liên kết nhưng ko nhảy cho tới đích của siêu liên kết đó, hãy nhấp chuột ô với giữ nút chuột cho tới khi bé trỏ đưa thành chữ thập

*
, kế tiếp thả chuột. Trong Excel giành riêng cho web, hãy chọn 1 ô bởi cách click chuột ô kia khi bé trỏ tất cả hình mũi tên; nhảy mang lại đích của vô cùng kết nối bằng phương pháp bấm khi nhỏ trỏ tất cả hình bàn tay.

Ví dụ

Ví dụ

Kết quả

=HYPERLINK("http://example.daihoangde.vn.com/report/budget report.xlsx", "Bấm để xem báo cáo")

Mở một sổ thao tác được lưu giữ tại http://example.daihoangde.vn.com/report. Ô hiển thị "Bấm để xem báo cáo" là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("Hàng năm!F10", D1)

Tạo rất kết nối mang lại ô F10 bên trên trang tính Hàng năm vào sổ làm việc được lưu tại http://example.daihoangde.vn.com/report. Ô trên trang tính bao gồm chứa khôn cùng nối kết vẫn hiển thị ngôn từ của ô D1 là văn bạn dạng nhảy.

=HYPERLINK(""Quý một"!Tổng doanh số của phòng", "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng vào Quý một")

Tạo một cực kỳ kết nối mang đến phạm vi mang tên là Tổng số doanh số của phòng trên trang tính Quý một trong sổ thao tác được lưu lại tại http://example.daihoangde.vn.com/report. Ô trên trang tính gồm chứa siêu liên kết hiển thị "Bấm để xem Tổng doanh số của phòng trong quý một" là văn bản nhảy.

=HYPERLINK("http://example.daihoangde.vn.com/Annual Report.docx>QrtlyProfits", "Báo cáo Lợi nhuận Hàng quý")

Để tạo nên một siêu kết nối đến một vị trí rõ ràng trong một tệp Word, chúng ta hãy áp dụng thẻ khắc ghi để xác xác định trí bạn có nhu cầu nhảy cho trong tệp này. Ví dụ như này chế tạo ra một siêu liên kết đến thẻ ghi lại QrtlyProfits vào tệp Annual Report.doc được lưu giữ tại http://example.daihoangde.vn.com.

=HYPERLINK("\TÀI CHÍNHBản kê khai1stqtr.xlsx", D5)

Hiển thị câu chữ của ô D5 là văn bản nhảy vào ô với mở sổ thao tác được lưu giữ trên sever TÀI CHÍNH trong phần Bản sao kê được phân chia sẻ. Lấy một ví dụ này áp dụng đường dẫn UNC.

=HYPERLINK("D:FINANCE1stqtr.xlsx", H10)

Mở sổ thao tác làm việc 1stqtr.xlsx được lưu giữ trong thư mục Tài chính bên trên ổ D cùng hiển thị giá trị số được lưu trong ô H10.

=HYPERLINK("Tổng cộng")

Tạo một siêu kết nối đến khu vực Tổng cộng trong một sổ làm việc khác (bên ngoài), Mybook.xlsx.

=HYPERLINK("Sheet1! A10","Đi tới Trang 1 > A10")

Để chuyển cho một địa chỉ khác trong trang tính hiện tại, hãy bao gồm cả tên sổ thao tác làm việc và thương hiệu trang tính như thế này, trong các số ấy Sheet1 là trang tính hiện tại.

=HYPERLINK("Tháng 1! A10","Chuyển tới Ngày > A10")

Để chuyển cho một địa chỉ khác vào trang tính hiện nay tại, hãy thêm cả tên sổ thao tác làm việc và tên trang tính như vậy này, trong các số đó Tháng Một là 1 trang tính khác trong sổ làm cho việc.

=HYPERLINK(CELL("address",January! A1),"Chuyển cho tới Ngày > A1")

Để chuyển đến một địa điểm khác trong trang tính lúc này mà không áp dụng tham chiếu trang tính đủ đk (), chúng ta có thể dùng nó, trong số đó CELL("địa chỉ") trả về tên sổ thao tác làm việc hiện tại.

Xem thêm: Tấn Công Passive Online Là Dạng Tấn Công Mật Khẩu Nào ? Góc Giải Đáp: Tấn Công Active Online Là Dạng Tấn…

=HYPERLINK($Z$1)

Để cấp tốc chóng update tất cả các công thức vào một trang tính có áp dụng hàm HYPERLINK cùng với cùng các đối số, bạn có thể đặt đích của nối kết vào một ô khác trên cùng một trang tính tốt trên một trang tính khác, tiếp nối sử dụng một tham chiếu tuyệt đối làm địa điểm nối kết trong số công thức HYPERLINK. Những đổi khác mà bạn tiến hành với đích của nối kết sẽ tiến hành phản ánh tức thì lập tức trong các công thức HYPERLINK.