Trang Thay đổi mật khẩu của cổng thông tin Tài khoản của Tôi giúp bạn cập nhật mật khẩu hiện có cho tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình, giả sử bạn nhớ mật khẩu và rằng bạn không bị khóa tài khoản của mình. Nếu bạn không nhớ mật khẩu của mình, nếu bạn bị khóa tài khoản hoặc nếu bạn chưa bao giờ nhận mật khẩu từ tổ chức của mình, bạn có thể sử dụng thông tin bảo mật và thiết bị di động của mình để đặt lại mật khẩu.

Bạn đang xem: Thay đổi mật khẩu microsoft


Quan trọng: 

Bài viết này dành cho người dùng đang tìm cách cập nhật mật khẩu đã biết cho tài khoản cơ quan hoặc trường học hiện có. Nếu bạn là người dùng đang cố gắng đăng nhập vào tài khoản cá nhân, chẳng hạn như cho Xbox, Hotmail hoặc Outlook.com, hãy thử các gợi ý trong bài viết Khi bạn không thể đăng nhập vào tài khoản daihoangde.vn của bạn. Nếu bạn gặp lỗi trong khi đăng nhập bằng tài khoản daihoangde.vn cá nhân, bạn vẫn có thể đăng nhập bằng cách sử dụng tên miền cho tổ chức của bạn (chẳng hạn như contoso.com) hoặc ID Đối tượng thuê của tổ chức của bạn từ người quản trị của bạn trong một trong các URL sau đây:

https://myaccount.daihoangde.vn.com?tenantId=your_domain_name ​​​https://myaccount.daihoangde.vn.com?tenant=your_tenant_ID

Cập nhật mật khẩu từ trang Thay đổi mật khẩu

Chọn Mật khẩu từ ngăn dẫn hướng bên trái hoặc chọn Thay đổi mật khẩu từ khối Mật khẩu.

*

Nhập mật khẩu cũ của bạn, rồi tạo và xác nhận mật khẩu mới của bạn.

Xem thêm: Ngân Hàng Vietinbank Có Làm Việc Thứ 7 Không ? Thời Gian Làm Việc Ngân Hàng Viettinbank

*

Chọn Gửi. Mật khẩu của bạn sẽ được thay đổi và bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập lại vào tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Các bước tiếp theo


*
*
*

Thank you! Any additional feedback? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)