HOST TRƯƠNG NGỌC ÁNH PHẢI " ĐAU ĐẦU" VÌ QUYẾT ĐỊNH LOẠI THÍ SINH Tại TẬPhường 9

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (có cách gọi khác tắt là VNTM) là một trong những chương trình truyền ảnh thực tiễn dựa vào phiên phiên bản nơi bắt đầu được tạo nên bởi Tyra Banks, America's Next Top Model. Chương thơm trình được tiếp tế do đơn vị media MultiMedia cùng được trình chiếu bên trên kênh tivi VTV3. Vietnam's Next Top Model là 1 cuộc trtuấn kiệt quy hợp các chị em, nam nhi trai (trường đoản cú mùa 4) ttốt mọi nước nhà nhằm mục tiêu tra cứu tìm với trao danh hiệu Người mẫu mã cả nước. Vietnam’s Next Top Model (Người mẫu cả nước, or VNTM) is a Vietnamese reality television show in which female contestants compete for the title of "Vietnam's Next Top Model." Contestants are given the opportunity khổng lồ begin a career in the modeling industry, và the winner receives a cash prize & a feature article in a fashion magazine.

Bạn đang xem: Vietnam next top model 2017 tập 9


*

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn gọi tắt là VNTM) là 1 chương trình truyền ảnh thực tế dựa trên phiên phiên bản cội được gây dựng...


02/09 01:23:06 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew
*

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn gọi tắt là VNTM) là một trong những lịch trình truyền họa thực tế dựa vào phiên bạn dạng gốc được sáng lập...


26/08 01:04:16 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew
*

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (có cách gọi khác tắt là VNTM) là 1 chương trình vô tuyến thực tiễn dựa trên phiên phiên bản nơi bắt đầu được sáng lập...


0.0000 (0)
hotnew
*

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một trong những chương trình truyền họa thực tế dựa trên phiên bản nơi bắt đầu được gây dựng...


12/08 01:11:31 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew
*

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn gọi tắt là VNTM) là một lịch trình truyền ảnh thực tiễn dựa trên phiên bạn dạng cội được gây dựng...


05/08 01:06:59 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn gọi tắt là VNTM) là 1 lịch trình truyền hình thực tiễn dựa vào phiên bạn dạng gốc được tạo nên...


29/07 01:13:11 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (có cách gọi khác tắt là VNTM) là một lịch trình tivi thực tiễn dựa vào phiên phiên bản nơi bắt đầu được sáng lập...


22/07 01:04:33 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (có cách gọi khác tắt là VNTM) là 1 trong công tác truyền hình thực tế dựa vào phiên bạn dạng gốc được tạo nên...


0.0000 (0)
hotnew

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (có cách gọi khác tắt là VNTM) là một trong những công tác truyền hình thực tiễn dựa vào phiên bản nơi bắt đầu được gây dựng...


08/07 01:04:11 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Pre-start Full VNTM- Pre Full Vietnam's Next Top Model Tập 0

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (nói một cách khác tắt là VNTM) là 1 trong lịch trình truyền hình thực tiễn dựa trên phiên bản gốc được gây dựng...


08/09 01:23:06 0 0.0
0.0000 (0)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 01 VNTM- T9 -1 HOST TRƯƠNG NGỌC ÁNH PHẢI " ĐAU ĐẦU" VÌ QUYẾT ĐỊNH LOẠI THÍ SINH Ở TẬP 9

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn gọi tắt là VNTM) là 1 trong chương trình tivi thực tế dựa trên phiên bản nơi bắt đầu được gây dựng...


18/08 00:54 400K 9.5
9.4768 (1663)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 02 VNTM- T9 -2 THÙY DƯƠNG RƠI NƯỚC MẮT TRƯỚC MẸ CHỒNG

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một trong chương trình vô tuyến thực tiễn dựa trên phiên bản nơi bắt đầu được gây dựng...


19/08 03:12 96K 9.5
9.5105 (715)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 03 VNTM- T9 -3 NGUYỄN HỢPhường BỐI RỐI KHI DIỄN XUẤT CÙNG MẸ CHỒNG

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (có cách gọi khác tắt là VNTM) là 1 chương trình vô tuyến thực tiễn dựa vào phiên phiên bản gốc được tạo nên...


19/08 02:56 33K 8.8
8.7879 (198)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 04 VNTM- T9 -4 KIM DUNG NGẬM NGÙI THUA CUỘC TRƯỚC SỰ GAI GÓC CỦA MẸ CHỒNG

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (nói một cách khác tắt là VNTM) là một lịch trình truyền ảnh thực tế dựa trên phiên bạn dạng gốc được sáng lập...


19/08 02:37 43K 9.6
9.5848 (289)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 05 VNTM- T9 -5 CAO THIÊN TRANG KHÔN NGOAN ỨNG XỬ TRƯỚC TÌNH HUỐNG OÁI OĂM VỚI MẸ CHỒNG

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một trong những công tác truyền ảnh thực tế dựa vào phiên bạn dạng gốc được sáng lập...


19/08 03:13 70K 9.7
9.7018 (570)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 06 VNTM- T9 -6 CAO NGÂN TRTại THÀNH NÀNG DÂU CHANH CHUA TRƯỚC MẸ CHỒNG PHƯƠNG

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (nói một cách khác tắt là VNTM) là một lịch trình truyền ảnh thực tế dựa vào phiên bạn dạng cội được sáng lập...


19/08 02:41 74K 9.5
9.4635 (466)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 07 VNTM- T9 -7 PHẦN DIỄN XUẤT PHIM HÀNH ĐỘNG CỦA THUỲ DƯƠNG - TẬP 9 VNTM 2017

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (nói một cách khác tắt là VNTM) là 1 công tác truyền ảnh thực tiễn dựa trên phiên phiên bản gốc được tạo nên...


19/08 00:46 11K 8.2
8.1818 (55)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 08 VNTM- T9 -8 PHẦN DIỄN XUẤT PHIM HÀNH ĐỘNG CỦA NGUYỄN HỢPhường. - TẬP 9 VNTM 2017

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn gọi tắt là VNTM) là 1 lịch trình vô tuyến thực tiễn dựa vào phiên phiên bản nơi bắt đầu được sáng lập...


19/08 00:45 6K 3.7
3.6585 (41)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 09 VNTM- T9 -9 CHÀ XiaoMI CẶPhường. BỒ BỊ MẸ VÀ CHỊ CHỒNG PHÁT HIỆN

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (có cách gọi khác tắt là VNTM) là 1 trong những công tác vô tuyến thực tế dựa vào phiên bản cội được gây dựng...


19/08 02:29 30K 9.4
9.4330 (194)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 10 VNTM- T9 -10 PHẦN DIỄN XUẤT PHIM HÀNH ĐỘNG CỦA KIM DUNG - TẬP. 9 VNTM 2017

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là 1 trong công tác truyền ảnh thực tế dựa vào phiên bản cội được gây dựng...


19/08 00:46 4K 7.1
7.0833 (24)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 11 VNTM- T9 -11 PHẦN DIỄN XUẤT PHIM HÀNH ĐỘNG CỦA CAO NGÂN - TẬPhường 9 VNTM 2017

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn gọi tắt là VNTM) là 1 trong chương trình truyền ảnh thực tiễn dựa vào phiên bạn dạng nơi bắt đầu được gây dựng...


19/08 00:45 29K 8.4
8.4404 (109)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 12 VNTM- T9 -12 PHẦN DIỄN XUẤT PHIM HÀNH ĐỘNG CỦA CHÀ XiaoMI - TẬPhường 9 VNTM 2017

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (nói một cách khác tắt là VNTM) là 1 trong công tác tivi thực tế dựa vào phiên bạn dạng gốc được gây dựng...


19/08 00:48 5K 6.3
6.3043 (46)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 13 VNTM- T9 -13 PHẦN DIỄN XUẤT PHIM HÀNH ĐỘNG CỦA CAO THIÊN TRANG - TẬPhường 9 VNTM 2017

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (nói một cách khác tắt là VNTM) là 1 lịch trình truyền họa thực tiễn dựa trên phiên bạn dạng gốc được tạo nên...


19/08 00:45 7K 8.7
8.6905 (84)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 14 VNTM- T9 -14 Top 6 all stars phương diện mộc diện loài kiến bà bầu chồng

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (nói một cách khác tắt là VNTM) là một trong những công tác truyền ảnh thực tiễn dựa trên phiên phiên bản cội được gây dựng...


20/08 03:22 145K 9.6
9.6491 (798)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 15 VNTM- T9 -15 MÀN THỊ PHẠM PHA HÀNH ĐỘNG ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA HOST TRƯƠNG NGOC ÁNH - TẬP 9

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (có cách gọi khác tắt là VNTM) là 1 công tác truyền ảnh thực tiễn dựa trên phiên bạn dạng nơi bắt đầu được gây dựng...


21/08 03:18 321K 9.2
9.1645 (1161)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 16 VNTM- T9 -16 Nam Trung và Võ Hoàng Yến nhiều lần bất đồng quan điểm gay gắt đến ko chú ý khía cạnh nhau

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn gọi tắt là VNTM) là một trong lịch trình truyền hình thực tế dựa vào phiên bản nơi bắt đầu được sáng lập...


22/08 20:04 258K 9.3
9.2807 (1710)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 17 VNTM- T9 -17 Thùy Dương thẳng thừng tát vào khía cạnh Cao Thiên Trang

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một trong những chương trình truyền ảnh thực tế dựa trên phiên phiên bản cội được gây dựng...


22/08 06:46 535K 9.3
9.2656 (2764)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 18 VNTM- T9 -18 Giải mã vị giám khảo khó tính nhất mùa giải All Stars

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là 1 trong những công tác tivi thực tiễn dựa vào phiên bạn dạng cội được sáng lập...


23/08 04:17 59K 9.4
9.4486 (399)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 19 VNTM- T9 -19 Cây hài Cao Ngân bị đại diện uy tín IVY moda kiểm soát và chấn chỉnh vì mê mải hát vào buổi chụp hình

Người chủng loại Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn gọi tắt là VNTM) là 1 trong lịch trình truyền họa thực tiễn dựa trên phiên phiên bản nơi bắt đầu được sáng lập...


24/08 01:14 204K 9.5
9.4611 (965)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - đôi mươi VNTM- T9 -trăng tròn Võ Hoàng Yến “đề nghị lòng” Hứa Vĩ Văn uống trong lần đầu cùng tác

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một trong công tác vô tuyến thực tế dựa trên phiên bản nơi bắt đầu được sáng lập...


24/08 02:01 409K 9.7
9.6660 (2814)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 - 21 VNTM- T9 -21 AI MỚI ĐỦ "TƯ CÁCH" NÓI CHUYỆN VỚI CAO THIÊN TRANG?

Người mẫu mã Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (còn được gọi tắt là VNTM) là một trong những chương trình vô tuyến thực tiễn dựa vào phiên bản nơi bắt đầu được sáng lập...


25/08 00:46 298K 9.2
9.1565 (1399)
hotnew
Vietnam's Next Top Model - Tập 9 Giới thiệu VNTM- T9 Bonus Hậu ngôi trường tập 9: thí sinh All stars cất cánh xuim đêm

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (nói một cách khác tắt là VNTM) là một chương trình truyền ảnh thực tiễn dựa trên phiên phiên bản gốc được tạo nên...

Xem thêm: Tải Bài Hát Em Của Ngày Hôm Qua Mp3, Em Của Ngày Hôm Qua


24/08 08:52 0 0.0
(0)
hotnew

Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model (có cách gọi khác tắt là VNTM) là một lịch trình tivi thực tiễn dựa trên phiên bản cội được gây dựng...